Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
100%


Zaawansowanie robót

Postęp:
100%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

99,98% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
99.98%
Październik 2021 - ⇅

Usuwanie usterek, wskazanych we Świadectwach Przejęcia.

Wrzesień 2021 - ⇅

Usuwanie usterek, wskazanych we Świadectwach Przejęcia.

Sierpień 2021 - ⇅

Usuwanie usterek, wskazanych we Świadectwach Przejęcia.

Lipiec 2021 - ⇅

Usuwanie usterek, wskazanych we Świadectwach Przejęcia.

Czerwiec 2021 - ⇅

Usuwanie usterek, wskazanych we Świadectwach Przejęcia.

Maj 2021 - ⇅

Usuwanie usterek, drobnych wad i robót zaległych.

W dniu 31.05.2021 r. zostało wydane świadectwo przejęcia nr 4/2021 dotyczące:
Budowy wiaduktu drogowego WD-6A z drogą Z9 stanowiącą dojazdy do tego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą.
Budowy wiaduktu drogowego WD-8 z drogą gminą (ul. Długa) stanowiącą dojazdy do tego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą.
Budowy wiaduktu drogowego WD-9 z drogą gminną DG 220211W stanowiącą dojazdy do tego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą.
Budowy drogi powiatowej DP 4318W i drogi gminnej DG 220207W wraz z niezbędną infrastrukturą.
Budowy ogrodzenia ciągu głównego autostrady.
Budowy dodatkowych jezdni autostrady:
D6, D7, D9, D10, D11, D11a, D11b, D11c, D12, D13, D13a, D14, D15, D16, D17, D18, D18a, D19, D20, D21, D22, D23, Budowa ulicy Bema.

Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec - Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅