Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Podstawowe dane


Data rozpoczęcia: 25 lipca 2017 r.
Czas na Ukończenie: 29 miesięcy od Daty rozpoczęcia
W tym:
Etap Projektowania - 25.07.2017r. – 24.05.2018r.
– 10 miesięcy
Etap realizacji Robót - 25.05.2018r. - 25.06.2020r.
- 19 miesięcy + 2 okresy zimowe
Data Zakończenia: 25 czerwca 2020 r.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa Zadania A: netto 245 785 756,24 PLN
plus 23% VAT - 56 530 723,94 PLN co stanowi łącznie
brutto 302 316 480,18 PLN

Opis Zadania B

Zadanie B obejmuje jeden etap projektowy:
- Etap III od km 494+905,40 do km 504+094,76

Etap III

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatów mińskiego, gmin Halinów i Dębe Wielkie.

Podstawowe parametry techniczne autostrady:

Klasa techniczna drogi: A
Prędkość projektowa 120 km/h
Kategoria ruchu KR7
Nośność nawierzchni 115 kN/oś
Szerokość jezdni 7,5 m (2x3,75 m)
Docelowo 11,25 m (3x3,75 m)
Szerokość pasów awaryjnych 3,00m
Szerokość poboczy gruntowych 1,25 (2,50 m z uwzględnieniem urządzeń BRD i ochrony środowiska)
Szerokość pasa dzielącego
wraz z opaskami
12,50 m (11,50 m + 2x0,50 m)
Docelowo 5,00 m (4,00 m + 2x0,50 m)
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,5%
Skrajnia pionowa 5,00m
Nawierzchnia ciągu głównego z wyłączeniem
pkt. 2.1.11.3 Elementy wyposażenia
Nawierzchnia sztywna

Obiekty inżynierskie:
Przejście dla pieszych PP-5 (km 495+445,000)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszo – rowerowego pod autostradą A2. Przekrój ruchowy na obiekcie 4,5 m.

Wiadukt autostradowy WA-6 (km 495+702,644)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu autostrady A2 nad DP 4318W, linią kolejową nr 2, drogą kolejową (technologiczną) nr 220441W oraz rowem B. Przekrój ruchowy na obiekcie 2x11,25 m (jezdnie).

Wiadukt drogowy WD-6A (km 0+286,895 w ciągu D9)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi D9 nad DP 4318W, linią kolejową nr 2, drogą kolejową (technologiczną) nr 220441W oraz rowem B. Przekrój ruchowy na obiekcie 6,0 m (jezdnia) + 1,5 m (szerokość pasa przeznaczonego do prowadzenia ruchu pieszych) + 3,4 m (ścieżka rowerowa).

Przejście dla pieszych PP-6A (km 496+535,000)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszo – rowerowego pod autostradą A2. Przekrój ruchowy na obiekcie 4,5 m.

Wiadukt drogowy WD-7 (km 497+336,626)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi powiatowej nr 2203W nad autostradą A2. Przekrój ruchowy na obiekcie 6,0 m (jezdnia) + 1,5 m (szerokość pasa przeznaczonego do prowadzenia ruchu pieszych) + 3,4 m (ścieżka rowerowa).

Wiadukt drogowy WD-7A (km 498+196,977)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi gminnej nr 220213W nad autostradą A2. Przekrój ruchowy na obiekcie 5,5 m (jezdnia) + 1,5 m (szerokość pasa przeznaczonego do prowadzenia ruchu pieszych) + 3,4 m (ścieżka rowerowa).

Wiadukt drogowy WD-8 (km 498+855,366)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi wewnętrznej – ul. Długa nad autostradą A2. Przekrój ruchowy na obiekcie 5,5 m (jezdnia) + 5,2 m (ciąg pieszo-rowerowy).

Wiadukt drogowy WD-9 (km 499+788,726)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi gminnej nr 220211W nad autostradą A2. Przekrój ruchowy na obiekcie 5,5 m (jezdnia) + 1,5 m (szerokość pasa przeznaczonego do prowadzenia ruchu pieszych) + 3,4 m (ścieżka rowerowa).

Wiadukt drogowy WD-10 (km 500+533,274)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi powiatowej nr 2218W nad autostradą A2. Przekrój ruchowy na obiekcie 6,0 m (jezdnia) + 1,5 m (szerokość pasa przeznaczonego do prowadzenia ruchu pieszych) + 3,4 m (ścieżka rowerowa).

Wiadukt autostradowy + Przejście dla zwierząt WA+PZD 11 (km 502+347,100)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu autostrady A2 nad przejściem dla dużych zwierząt. Przekrój ruchowy na obiekcie 2x11,25 m (jezdnia).

Wiadukt autostradowy WA 11A (km 502+972,000)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu autostrady A2 nad drogą gminną nr 220207W. Przekrój ruchowy na obiekcie 2x11,25 m (jezdnia).

Przejścia dla małych zwierząt i płazów:
PZM-2B, PP-9, PZM-2C, PZM-3, PZM-3A, PZM-3C, PZM-3D.