Budowa autostrady A2,
odc. Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki

Aktualności
03.03.2022 – ZADANIE B

Kontynuacja przeglądu wad i usterek w okresie gwarancyjnym.10.02.2022 – ZADANIE B

Kontynuacja przeglądu wad i usterek w okresie gwarancyjnym.
Przegląd wad i usterek w okresie gwarancyjnym został przeprowadzony przez Konsultanta przy udziale przedstawicieli Inżyniera i Wykonawcy.26.01.2022 – ZADANIE B

Kontynuacja przeglądu wad i usterek w okresie gwarancyjnym.
Przegląd wad i usterek w okresie gwarancyjnym został przeprowadzony przez Konsultanta przy udziale przedstawicieli Inżyniera i Wykonawcy.
Trwa analiza złożonych roszczeń pod kątem ich zasadności. Inżynier Kontraktu przygotowuje raporty roszczeń dla Zamawiającego.04.01.2022 – ZADANIE B

Kontynuacja przeglądu wad i usterek w okresie gwarancyjnym.
Przegląd wad i usterek w okresie gwarancyjnym został przeprowadzony przez Konsultanta przy udziale przedstawicieli Inżyniera i Wykonawcy.
Trwa analiza złożonych roszczeń pod kątem ich zasadności.23.12.2021 – ZADANIE B

Kontynuacja przeglądu wad i usterek w okresie gwarancyjnym.
Przegląd wad i usterek w okresie gwarancyjnym został przeprowadzony przez Konsultanta przy udziale przedstawicieli Inżyniera i Wykonawcy.
Trwa analiza złożonych roszczeń pod kątem ich zasadności. Inżynier Kontraktu przygotowuje raporty roszczeń dla Zamawiającego.14.12.2021 – ZADANIE B

Kontynuacja przeglądu wad i usterek w okresie gwarancyjnym.
Przegląd wad i usterek w okresie gwarancyjnym został przeprowadzony przez Konsultanta przy udziale przedstawicieli Inżyniera i Wykonawcy.29.11.2021 – ZADANIE B

Kontynuacja okresu gwarancyjnego.15.11.2021 – ZADANIE B

Kontynuacja okresu gwarancyjnego – zgłaszanie wad i usterek. Prowadzone są odbiory i przeglądy budowy według potrzeb.
W miesiącu październiku odbyły się naprawy części najazdowych przy obiektach, które zostały zgłoszone jako usterki w ramach przeglądów gwarancyjnych.
Ostatnia część napraw zostanie zakończona w miesiącu listopadzie.19.10.2021 – ZADANIE B

Kontynuacja okresu gwarancyjnego – zgłaszanie wad i usterek.20.09.2021 – ZADANIE B

W dniu 20.09.2021 r. zostało wystawione Świadectwo Wykonania na Zadanie B.20.09.2021 – ZADANIE B

W dniu 20.09.2021 r. Inżynier Kontraktu przekazał Raport Zamknięcia Konsultanta.17.09.2021 – ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.10.09.2021 – ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.03.09.2021 – ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.27.08.2021 – ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.20.08.2021 – ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.13.08.2021 – ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.05.08.2021 – ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.30.07.2021 – ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.16.07.2021 – ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.09.07.2021 – ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.02.07.2021 - ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.25.06.2021 - ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.18.06.2021 - ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia.11.06.2021 - ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał kolejne usterki wskazane we świadectwach przejęcia np.:
- Uszkodzona elewacja budynku MOP Południowy
- Zabrudzona elewacja budynku MOP Południowy
- Opisy zaworów pomieszczenie techniczne MOP Południowy.31.05.2021 - ZADANIE B

W dniu 31.05.2021 zostało wydane świadectwo przejęcia nr 4/2021 dotyczące:
Budowy wiaduktu drogowego WD-6A z drogą Z9 stanowiącą dojazdy do tego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą.
Budowy wiaduktu drogowego WD-8 z drogą gminą (ul. Długa) stanowiącą dojazdy do tego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą.
Budowy wiaduktu drogowego WD-9 z drogą gminną DG 220211W stanowiącą dojazdy do tego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą.
Budowy drogi powiatowej DP 4318W i drogi gminnej DG 220207W wraz z niezbędną infrastrukturą.
Budowy dodatkowych jezdni autostrady:
D6, D7, D9, D10, D11, D11a, D11b, D11c, D12, D13, D13a, D14, D15, D16, D17, D18, D18a, D19, D20, D21, D22, D23, Budowa ulicy Bema.
Budowy ogrodzenia ciągu głównego autostrady.28.05.2021 - ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał usterki takie jak:
- Uszkodzenie umocnień w Km 503+600 jL i 501+550 jL
- Nieumocniony wpust przykanalika na DD 6 strona prawa
- Brak włazu na wpuście na DD 20
- Brak włazu na studni oraz umocnienie wylotu na DD 12 strona prawa
- Zbyt głęboko osadzone wpusty na DP 2218 W
- Zaniżona kratka ściekowa skrzyżowanie z ul. Staropolską28.05.2021 - ZADANIE B

W bieżącym tygodniu Wykonawca usuwał lokalne braki porostu trawy na przeciwskarpach oraz ich umocnienie.


19.05.2021 - ZADANIE B

Do dnia 19.05.2021 r. Wykonawca usunął ponad 70 % usterek ujętych w Świadectwie Przejęcia dla Trasy Głównej, np.:
- Uszkodzone głowice pali
- Zawyżone pobocze
- Zaniżone pobocze
- Uszczelnienie posadowienia słupków barier energochłonnych w Km 502+720 jP
- Poprawienie uszczelki w ekranie w Km 504+640 jL
- Uszkodzony słupek ogrodzenia w Km 504+200 jL


31.03.2021 - ZADANIE B

W dniu 31.03.2021 r. zostały wydane Świadectwa Przejęcia dla Trasy Głównej, OUA, MOP Południowy i MOP Północny.


08.02.2021 - ZADANIE A

W dniu 08.02.2021 r. zostało wydane „Ostateczne Świadectwo Płatności”.


18.12.2020 - ZADANIE A

W dniu 18.12.2020 r. zostało wydane „Świadectwo Wykonania”.


14.08.2020

W piątek 14 sierpnia, około południa, kierowcy wjadą na autostradę A2 pomiędzy węzłem Lubelska, a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego. To pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy ze starej DK2 pomiędzy węzłem Halinów a Mińskiem Mazowieckim i skrócić czas przejazdu. Ponadto, kierowcy będą mogli również korzystać z dwóch łącznic na węźle Lubelska w ciągu S17 relacji Siedlce – Lublin i Lublin – Siedlce.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38765/Oddajemy-do-ruchu-15-kilometrow-A2-na-wschod-od-Warszawy


23.07.2020 - ZADANIE A

Na całym odcinku Trasy Głównej zakończono układanie nawierzchni betonowej oraz nawierzchni bitumicznej. Wykonano docelowe oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe. Zakończono montaż barier energochłonnych oraz ekranów akustycznych (trwa malowanie). Zakończono odwodnienie Autostrady wraz ze zbiornikami retencyjnymi.


23.07.2020 - ZADANIE B

Na całym odcinku zakończono układanie nawierzchni betonowej oraz nawierzchni bitumicznej. Wykonano docelowe oznakowanie poziome oraz pionowe. Zakończono montaż barier energochłonnych oraz ekranów akustycznych (trwa malowanie). Wykonano odwodnienie Autostrady wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Zakończono na obiektach inżynieryjnych etap zasadniczych prac konstrukcyjnych.


23.07.2020 - ZADANIE B

Wykonawca realizuje prace wykończeniowe na budynkach MOP Północny, MOP Południowy oraz OUA. Wykonawca realizuje montaż ogrodzenia autostradowego.


22.07.2020 - ZADANIE B

W dniu 22.07.2020r. Wykonawca uzyskał decyzję o Pozwolenia na Użytkowanie obiektów inżynieryjnych (WD-07, WD-07A oraz WD-10) wraz z najazdami oraz przylegających do tych obiektów dróg poprzecznych.


16.07.2020 - ZADANIE B

W dniu 16.07.2020r. odbyła się obowiązkowa kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotycząca uzyskania Pozwolenia na Użytkownie na obiektach inżynieryjnych (WD-07, WD-07A oraz WD-10) wraz z najazdami oraz przylegającymi do tych obiektów dróg poprzecznych.


15.07.2020 - ZADANIE A

W dniu 15.07.2020r. Wykonawca złożył wniosek o Pozwolenie na Użytkowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Robót Budowlanych w zakresie wszystkich robót obejmujących Zadanie A.


14.07.2020 - ZADANIE A

W dniu 14.07.2020r. Wykonawca uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie wszystkich obiektów inżynieryjnych wraz z najazdami oraz przylegającymi do tych obiektów dróg poprzecznych.


06.07.2020 - ZADANIE B

W dniu 06.07.2020r. Wykonawca złożył wniosek o Pozwolenie na Użytkowanie na cały odcinek Trasy Głównej A2.


02.04.2020 - ZADANIE B

Wprowadzono tymczasową organizację ruchu na połączeniu istniejącego odcinka autostrady A2 z budowanym odcinkiem.


05.12.2019

W Majdanie 5 grudnia 2019 r. odbyło się X Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna. Przybyłych gości powitał wójt gminy Wiązowna, podkreślając, że celem spotkania jest kształtowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami tworzącymi lokalny rynek a samorządem. Dzięki temu gmina będzie się rozwijała gospodarczo i naukowo.

Budowa dróg przyczynia się do rozwoju gospodarczego, dlatego też GDDKiA została zaproszona do wygłoszenia prelekcji dotyczącej realizowanych zadań na terenie gminy Wiązowna. Zastępca dyrektora ds. inwestycji Bartłomiej Ratyński przedstawił stan istniejący sieci dróg na Mazowszu oraz dodał ile tras jest obecnie w budowie i przygotowaniu. Następnie zaprezentował przebieg i postęp prac na realizowanych odcinkach tras S17 węzeł, Lubelska; S17 w. Zakręt-w. Lubelska, S17 w. Lubelska – Kołbiel; S2 w. Wał Miedzeszyński – w. Lubelska i A2 w. Lubelska – obwodnica Mińska Maz.

Forum zakończyło się wręczeniem nagród „Zasłużony dla gminy Wiązowna”.

Prezentacja do pobrania:
Prezentacja - plik PPTM - 13,2 MB


09.09.2019 - ZADANIE B

Wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas wykonania oraz funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu łącznicy autostrady A2 z ciągiem dróg krajowych nr 2 i 92.


27.08.2019 - ZADANIE A i B

Wykonawca zrealizował odcinek próbny warstwy ścieralnej z betonu cementowego w km od 492+240 do 491+740.


12.08.2019 - ZADANIE B

Wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas zamknięcia ul. Staropolskiej w miejscowości Wielgolas Brzeziński.


05.08.2019 - ZADANIE B

Wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas wykonania oraz funkcjonowania wjazdu na budowę w km 0+558 łącznica autostrady z drogą krajową nr 2.


30.07.2019 - ZADANIE B

Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej obiektu WA-6 nad nitką linii kolejowej.


30.04.2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", w której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy


23.11.2018 - ZADANIE B

Dnia 23.11.2018 r. wpłynęło zaświadczenie Wojewody Mazowieckiego potwierdzające, że z dniem 25.09.2018 r. decyzja ZRID dla Etapu III stała się ostateczna.


20.11.2018

Dnia 20 listopada 2018 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zawarta została Umowa o Dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0043/18-00 Projektu "Budowa Autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki" w ramach działania:
3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.01.10.2018 - ZADANIE B

W dniu 05.10.2018 r. zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na czas zamknięcia drogi gminnej / PKP w miejscowości Cisie i wyznaczeniem objazdu w ramach robót prowadzonych przy budowie Autostrady A2.


07.09.2018 - ZADANIE A

Dnia 07.09.2018 r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja nr 34/II/2018 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.:
"Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od węzła "Lubelska" (bez węzła) w km 489+325,68 do km 491+267,40 - etap I".

Dnia 07.09.2018 r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja nr 36/II/2018 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.:
"Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem "Konik") - etap II".


05.09.2018 - ZADANIE B

Dnia 05.09.2018 r. odbyło się uroczyste "Wbicie łopaty" z okazji rozpoczęcia robót związanych z budową Autostrady A2.


21.08.2018 - ZADANIE B

W dniu 21.08.2018 została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu w zakresie:
  • drogi gminnej nr 220213 ul. Staropolska w miejscowości Olesin,
  • dróg gminnych nr 220211W oraz 220207W w gminie Dębe Wielkie,
  • ul. Długiej w obrębie budowy obiektu mostowego WD-8,
  • ul. Mazowieckiej w miejscowości Wielgolas Brzeziński w obrębie wjazdów do placu składowego,
  • ul. Brukowej - zamknięcie ulicy w związku z przebudową sieci drogowej do stanu docelowego,
  • dróg powiatowych DP 4318W oraz DP 22003W w miejscowości Wielgolas Brzeziński,
  • drogi 2218W w miejscowości Ostrów-Kania.
Zmiana ta będzie obowiązywać do 31.12.2019 r. i dotyczy wyjazdów z budowy na drogi publiczne. Nie przewiduje się objazdów.

W przypadku jakichkolwiek problemów z organizacją ruchu i rozpoczętymi robotami na budowie należy kontaktować się z Kierownikiem robót,
Panem Piotrem Waszczukiem - tel. 725 901 803.


02.08.2018
W dniu 02.08.2018 została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja nr 29/II/2018 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.:
"Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego - etap III od węzła Konik (bez węzła) w km 494+905,4 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,67"


27.07.2018
W dniu 27.07.2018 została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja nr 25/II/2018 zmieniająca decyzję nr 355/II/2017 z dnia 20.09.2017 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.:
"Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego - etap III od węzła Konik (bez węzła) w km 494+905,4 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,67 w zakresie rozbudowy lokalnego układu komunikacyjnego związanego z lokalizacją Obwodu Utrzymania Autostrady w km około 495+500 A2"


08.03.2018
W dniu 08.03.2018 Wojewoda Mazowiecki wydał zawiadomienia, że w dniu 18.01.2018 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.:
"Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego - etap II od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem "Konik").


22.02.2018
Dnia 20.02.2018 wprowadzono tymczasową organizację ruchu, związaną z funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 502+049 do km 503+417.


16.02.2018
Dnia 20.02.2018 o godzinie 14:00 zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana w organizacji ruchu, związana z funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 502+049 do km 503+417.


13.02.2018
W dniu 13.02.2018 Wojewoda Mazowiecki wydał zawiadomienia, że w dniu 18.01.2018 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zmiany decyzji o zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego - etap I od węzła Lubelska (bez węzła) w km 489+325,68 do km 491+267,40".


02.02.2018
W dniach 29.01.2018 oraz 02.02.2018 Wojewoda Mazowiecki wydał zawiadomienia, że w dniu 18.01.2018 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego - etap III od węzła Konik (bez węzła) w km 494+905,4 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,67" oraz o zmianie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy lokalnego układu komunikacyjnego związanego z lokalizacją Obwodu Utrzymania Autostrady w km około 495+500 A2.


22.12.2017
Dnia 22.12.2017 Wykonawca Kontraktu "Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” w zakresie : Zadanie A: odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km oraz Zadanie B: odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km " firma POL-AQUA Sp. z o.o. złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o wydanie decyzji o zmianie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zadania A dla Etapu I oraz Etapu II, a także wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zadania B Etap III.


07.12.2017
Dnia 07.12.2017 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, mające na celu ocenę przygotowanych przez Wykonawcę Projektów Budowlanych do dalszego procedowania i złożenia wniosków o decyzje ZRID.
Po omówieniu wprowadzonych uwag z poprzedniego posiedzenia ZOPI, Projekty Budowlane przygotowane przez Wykonawcę otrzymały pozytywną rekomendację Zespołu Weryfikatorów Konsultanta do dalszego procedowania.


27.11.2017
W dniu 27.11.2017 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przy udziale przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i instytucji odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, na którym Wykonawca omówił zakres opracowywanej optymalizacji projektów i przedstawił wprowadzone rozwiązania w zakresie Zadania A i Zadania B. Wydziały GDDKiA, Konsultant oraz zainteresowane strony zgłosiły swoje uwagi oraz postulaty. Na spotkaniu nie podjęto uchwały o przyjęciu projektów, wyznaczono datę kolejnego posiedzenia na dzień 07.12.2017.


24.11.2017
Od 24.11.2017 funkcję Inżyniera Kontraktu pełni pan Leonard Edut. Adres biura to Wielgolas Brzeziński 4a, 05-074 Wielgolas Brzeziński.


14.11.2017
Zgłoszenie do WINB rozpoczęcia robót dla części Zadania B.


09.11.2017
Uzyskanie dla decyzji ZRID nr 355/II/2017 z dnia 20.09.2017 r. klauzuli ostateczności.


16.10.2017
Zgłoszenie do WINB rozpoczęcia robót dla Zadania A.


21.09.2017
Uzyskanie dla decyzji ZRID nr 295/II/2017 z dnia 28.07.2017 r. klauzuli ostateczności.


20.09.2017
Uzyskanie decyzji ZRID nr 355/II/2017.


28.07.2017
GDDKiA uzyskała drugą decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. Decyzja dotyczy prawie 2 km fragmentu drogi biegnącego przez gminę Wiązowna. Jest to część odcinka autostrady A2 od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Zadanie polegające na budowie A2 od węzła Lubelska do węzła Konik podzielone zostało na dwa etapy. Dla pierwszego etapu o długości 1,9 km (biegnącego przez gminę Wiązowna) została dziś wydana decyzja, natomiast dla drugiego etapu o długości 3,7 km decyzja ZRID została wydana 11.07.2017r.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek autostrady A2, drogi technologiczne wzdłuż autostrady oraz przebudowana będzie droga powiatowa. Ponadto powstanie nowy wiadukt, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy i oświetlenie. Ponadto wybudowany zostanie system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.


28.07.2017
GDDKiA uzyskała drugą decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. Decyzja dotyczy prawie 2 km fragmentu drogi biegnącego przez gminę Wiązowna. Jest to część odcinka autostrady A2 od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Zadanie polegające na budowie A2 od węzła Lubelska do węzła Konik podzielone zostało na dwa etapy. Dla pierwszego etapu o długości 1,9 km (biegnącego przez gminę Wiązowna) została dziś wydana decyzja, natomiast dla drugiego etapu o długości 3,7 km decyzja ZRID została wydana 11.07.2017r.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek autostrady A2, drogi technologiczne wzdłuż autostrady oraz przebudowana będzie droga powiatowa. Ponadto powstanie nowy wiadukt, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy i oświetlenie. Ponadto wybudowany zostanie system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.


25.07.2017
Podpisano umowy na projekt i budowę autostrady A2 węzeł Lubelska - obwodnica Mińska Mazowieckiego.

Podpisano umowy na projekt i budowę autostrady A2 węzeł Lubelska - obwodnica Mińska Mazowieckiego

Autostrada A2
Inwestycja: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na Zadania A i B.

Wykonawca Robót: POLAQUA Sp. z o. o. Wólka Kozodawska.
Wartość kontraktu: 502,5 mln zł brutto
Nadzór inwestorski: konsorcjum firm „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. Katowice - jako lider oraz MP Mosty Sp. z o. o. z Krakowa

Opis:
Realizacja niespełna 15 km autostrady swoim zakresem obejmować będzie budowę dwujezdniowej autostrady wraz z drogami obsługującymi ruch lokalny, przebudowę istniejących dróg gminnych i powiatowych związaną z wykształceniem nowego układu komunikacyjnego, budowę MOP I oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA).
W podstawowym zakresie robót znajdzie się również przebudowa infrastruktury kolidującej z autostrada jak i budowa nowej. Autostrada wyposażona zostanie w niezbędne urządzenia ochrony środowiska takiej jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne.

Parametry:
Realizacja 2 jezdnie po 2 pasy ruchu po 3,75m z rezerwą pod trzecie pasy ruchu dla docelowego przekroju: 2 jezdnie po 3 pasy ruchu po 3,75m.

Termin realizacji:
Prace projektowe i roboty – 29 miesiące od daty rozpoczęcia tj. od 25.07.2017 r. Ostateczny termin przekazania inwestycji do użytkowania zaplanowano na czerwiec 2020 r.


11.07.2017
GDDKiA uzyskała pierwszą decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. Decyzja obejmuje blisko 4 km fragment drogi biegnący przez gminy Wiązowna i Halinów, na którym zlokalizowany będzie węzeł Konik.

Zadanie polegające na budowie A2 od węzła Lubelska do węzła Konik podzielone zostało na dwa etapy. Dla pierwszego etapu od węzła Lubelska do węzła Konik (biegnącego przez gminę Wiązowna) prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID natomiast dla drugiego etapu obejmującego budowę węzła Konik została wydana decyzja ZRID.

W ramach inwestycji oprócz węzła Konik wybudowane zostaną drogi technologiczne, wiadukty, kładka dla pieszych, nowe chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy i oświetlenie. Ponadto wybudowany zostanie system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.