Projekt i budowa autostrady
A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy
Mińska Mazowieckiego