Projekt i budowa autostrady
A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy
Mińska Mazowieckiego

Interaktywna mapa

Wizualizacje

Zadanie A - ETAP I
Zadanie A - ETAP I
km 490+935 wiadukt w ciągu
drogi powiatowej

Zadanie A - ETAP II
Zadanie A - ETAP II
km 493+020 wiadukt w ciągu
drogi gminnej

Zadanie B - ETAP III
Zadanie A - ETAP II
km 494+200
węzeł "Stary Konik"

Zadanie B - ETAP III
Zadanie B - ETAP III
km 495+860 wiadukt nad
linią kolejową