Projekt i budowa autostrady
A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy
Mińska Mazowieckiego

Zamawiający

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
tel. (22) 375 88 88

Reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
tel. (22) 209 24 24
fax (22) 209 24 25

Kierownik Projektu
Marcin Sieklucki
tel. (22) 209 24 24
fax. (22) 209 24 25
e-mail: msieklucki@gddkia.gov.pl

Zarządzanie i nadzór - konsorcjum firm

Lider:
Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice
tel. (32) 250 27 15

Partner:
MP-Mosty Sp. z o. o.
ul Dekerta 18,
30-703 Kraków
tel. (12) 312 18 78

Inżynier Kontraktu
Grzegorz Sosnowski
ul. Koszykowa 59/8
00-660 Warszawa
tel. (22) 629 16 57
e-mail: biuro@a2-lubelskaminsk.pl

Projektant

Na etapie przetargu:
Mosty Katowice
Ul. Rolna 12
40-555 Katowice
tel. (32) 603 34 00
fax (32) 603 34 12
e-mail: biuro@mostykatowice.pl
www: www.mostykatowice.pl

Na etapie optymalizacji:
ARCADIS Polska
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
tel. (22) 203 20 00
fax (22) 203 20 01
e-mail: info-pl@arcadis.com