Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
98.02%


Zaawansowanie robót

Postęp:
72.01%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

82,08% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
82.08%
Styczeń 2020 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Nasypy:
- Trasa Główna – 12 915 m3 (narastająco 988 555 m3 – 99,82%)
- Drogi poprzeczne – 7 200 m3 (narastająco 110 561 m3 – 48,02%)

· Podbudowa zasadnicza C8/10:
- Trasa Główna – 4 470 m2 (narastająco 183 470 m2 – 94,82%)


Roboty mostowe


W okresie rozliczeniowym wykonano:

· PP-5   495+445,00
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (50%);
- balustrady – w trakcie prac (50%);

· WA-6   495+702,644
- ustrój nośny – montaż dylatacji P1 i P2 (60%);
- skrzydełka – w trakcie prac (50%);
- zasypki przyczółków - wykonano (63%);
- deski gzymsowe - wykonano (80%);
- bariery ochronne - w trakcie prac (60%);

· WD-6A   0+286,895
- ustrój nośny – wykonano wnęki dylatacyjne P1 i P2 (60%);
- zasypki przyczółków - rozpoczęto prace (10%);
- kapy chodnikowe - wykonano hydroizolację pod kapami (90%);
- deski gzymsowe - wykonano (50%);
- krawężnik kamienny – wykonano montaż na UN (50%);

· PP-6A   496+535,00
- zasypki przyczółków - wykonano (95%);

· WD-7   497+336,626
- zasypki przyczółków - wykonano (45%),
- bariery ochronne - montaż barier (90%);

· WD-7A   498+196,977
- zasypki przyczółków - wykonano (40%);

· WD-8   498+855,366
- zasypki przyczółków - w trakcie prac (10%);

· WD-9   499+788,726
- balustrady - rozpoczęto (50%);

· WD-10   500+533,274
- prace wykończeniowe - wykonanie hydrofobizacji ustroju nośnego (50%),
- płyta przejściowa - wykonanie płyt przejściowych w osi P1 i P5 (80%),
- zasypki przyczółków - wykonanie (90%),
- bariery ochronne - montaż (80%);

· WA+PZD-11   502+374,100
- płyta przejściowa - wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe (100%),
- wykonanie płyt przejściowych oś P3 (lewa i prawa strona) (100%),
- zasypki przyczółków - w trakcie prac (95%),
- bariery ochronne - wykonano (60%);

· WA-11A   502+972,000
- bariery ochronne - wykonano (80%);

· PZM3D
- zasypki - wykonano (70%),
- umocnienia wylotów i skarp – wykonano (10%),
- wyposażenie – wykonano wypełnienie przepustu (10%);

· PP5
- bariery ochronne - w trakcie prac (50%),
- balustrady - w trakcie prac (50%);


Roboty branżowe

Branża sanitarna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ – 1%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – 5%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ – 2%
· BUDOWA ZBIORNIKÓW RENTENCYJNYCH Z POMPOWNIAMI – 2%

Branża elektryczna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· Oświetlenie i zasilanie - ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów 33%
· OUA budynek biurowy - instalacje elektryczne i teletechniczne 25%

Branża kubaturowa

· BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY Z MYJNIĄ – 7%
· BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY – 9,5%
· MOP Budynki WC – 4%

Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅