Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
98.02%


Zaawansowanie robót

Postęp:
85.70%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

91,45% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
91.45%
Lipiec 2020 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie humusu:
- Trasa Główna – 0 m2 (narastająco 511 500 m2 – 98,93%)
- Drogi poprzeczne – 0 m2 (narastająco 152 513 m2 – 44,59%)

· Wymiana gruntów:
- Trasa Główna – 0 m3 (narastająco 10 m3 – 0%)
- Drogi poprzeczne – 0 m3 (narastająco 0 m3 – 0%)

· Nasypy:
- Trasa Główna – 0 m3 (narastająco 1 028 470 m3 – 100%)
- Drogi poprzeczne – 22 770 m3 (narastająco 188 824 m3 – 72,11%)

· Wykopy:
- Trasa Główna – 0 m3 (narastająco 41 660 m3 – 82,89%)
- Drogi poprzeczne – 0 m3 (narastająco 20 950 m3 – 100%)

· Podbudowa pomocnicza C5/6:
- Trasa Główna – 0 m2 (narastająco 233 530 m2 – 99,37%)
- Drogi poprzeczne – 6 910 m2 (narastająco 6 910 m2 – 89,93%)

· Podbudowa zasadnicza C8/10:
- Trasa Główna – 0 m2 (narastająco 183 470 m2 – 94,82%)

· Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5:
- Trasa Główna – 2 800 m2 (narastająco 27 300 m2 - 95,32%)
- Drogi poprzeczne – 23 033 m2 (narastająco 55 293 m2 – 31,77%)

· Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego:
- Trasa główna – 0 m2 (narastająco 33 920 m2 – 100%)
- Drogi poprzeczne – 134 000 m2 (narastająco 143 000 m2 – 95,0%)

· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego:
- Trasa Główna – 12 500 m2 (narastająco 25 850 m2 – 98,18%)
- Drogi poprzeczne – 9 200 m2 (narastająco 61 949 m2 – 35,68%)

· Warstwa ścieralna z betonu nawierzchniowego C35/45:
- Trasa Główna – 0 m2 (narastająco 179 175 m2 – 100%)

· Nawierzchnia z SMA:
- Drogi poprzeczne – 134 000 m2 (narastająco 143 000 m2 – 95%)


Roboty mostowe


W okresie rozliczeniowym wykonano:

· PP-5   495+445,00
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (95%);
- balustrady – w trakcie prac (70%);

· WA-6   495+702,644
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (90%);
- zasypki przyczółków – zakończono prace (100%);
- kapy chodnikowe – zakończono prace (100%);

· WD-6A   0+286,895
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (75%);
- płyta przejściowa – zakończono prace (100%);
- zasypki przyczółków – w trakcie prac (97%);
- kapy chodnikowe – w trakcie prac (90%);
- deski gzymsowe – w trakcie prac (100%);
- krawężnik kamienny – w trakcie prac (90%);

· PP-6A   496+535,00
- krawężnik kamienny - w trakcie prac (50%);

· WD-7   497+336,626
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (99%);

· WD-7A   498+196,977
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (99%);

· WD-8   498+855,366
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (95%);
- zasypki przyczółków - w trakcie prac (98%);
- kapy chodnikowe - wykonanie kap chodnikowych (95%);
- bariery ochronne – w trakcie prac (95%);

· WD-9   499+788,726
- prace wykończeniowe - w trakcie (85%);
- płyta przejściowa – w trakcie prac (90%);
- zasypki przyczółków - w trakcie prac (99%);
- kapy chodnikowe - zakończono prace (100%);
- deski gzymsowe - zakończono prace (100%);
- krawężnik kamienny – montaż krawężników (90%);
- bariery ochronne - w trakcie prac (90%);
- balustrady – w trakcie prac (95%);

· WA+PZD-11   502+374,100
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (99%);

· WA-11A   502+972,000
- balustrady - zakończono prace (100%);

· PZM-2B 495+250,000
- wyposażenie - w trakcie prac (50%);

· PP_9 496+255,000
- wyposażenie - w trakcie prac (50%);

· PZM-2C 449+250,000
- umocnienia wylotów i skarp – zakończono prace (100%);
- wyposażenie - w trakcie prac (50%);

· PZM-3 500+234,000
- umocnienia wylotów i skarp – w trakcie prac (70%);
- wyposażenie – w trakcie prac (20%);

· PZM 3A
- umocnienia wylotów i skarp – w trakcie prac (70%);
- wyposażenie – w trakcie prac (20%);

· PZM3C
- umocnienia wylotów i skarp – w trakcie prac (70%);
- wyposażenie - w trakcie prac (20%);

· PZM3D
- zasypki - wykonano (70%);
- umocnienia wylotów i skarp – w trakcie prac (70%);
- wyposażenie – w trakcie prac (20%);


Roboty branżowe

Branża sanitarna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ – 97%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – 100%
· PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ – 95%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ – 95%
· BUDOWA ZBIORNIKÓW RENTENCYJNYCH Z POMPOWNIAMI – 98%

Branża elektryczna

Prowadzono prace przy:
· Oświetlenie i zasilanie - ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów, montaż słupów i opraw 62%
· OUA budynek biurowy - instalacje elektryczne i teletechniczne 70%
· OUA budynek warsztatowo-garażowy - instalacje elektryczne i teletechniczne 61%
· Kanał technologiczny - układanie rurociągów, wstawianie studni teletechnicznych 27%
· MOP budynek - instalacje elektryczne 39%

Branża kubaturowa

· BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY Z MYJNIĄ – 80 %
· BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY – 86%
· WIATA NA SPRZĘT – 87%
· MAGAZYN SOLI – 49%
· BOKSY NA WOLNY SKŁAD MATERIAŁÓW – 15%
· MOP Budynki WC – 92%

Czerwiec - Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅