Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
92,86%


Zaawansowanie robót

Postęp:
0%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

16,87% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
16,87%