Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
97.93%


Zaawansowanie robót

Postęp:
43.38%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

59,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
59.01%
Sierpień 2019 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie humusu:
- Trasa Główna – 11 600 m2 (narastająco 508 500 m2 – 98,30%)
- Drogi poprzeczne – 23 600 m2 (narastająco 115 500 m2 – 33,70%)

· Nasypy:
- Trasa Główna – 40 000 m3 (narastająco 614 000 m3 – 62%)
- Drogi poprzeczne – 900 m3 (narastająco 55 600 m3 – 24,15%)

· Wykopy:
- Drogi poprzeczne – 7 070 m3 (narastająco 15 750 m3 – 72%)

· Podbudowa pomocnicza C5/6:
- Trasa Główna – 19 400 m2 (narastająco 87 000 m2 – 39,55%)

· Podbudowa zasadnicza C8/10:
- Trasa Główna – 82 000 m2 (narastająco 82 000 m2 – 41%)


Roboty mostowe


W okresie rozliczeniowym wykonano:

· WA-6   495+702,644
- podpory – ścianka przyczółka P-3L (100%), Korpus przyczółka P 3L (100%), Korpus przyczółka P 3P (100%),
- ustrój nośny – montaż tandemów (100%); Montaż łożysk (100%)

· WD-6A   0+286,895
- podpory - oczep P2 (100%), ścianka przyczółka P3 (100%)

· PP-6A   496+535,00
- ustrój nośny – płyta zespalająca (100%)
- prace wykończeniowe - fundament pod ekrany (50%)
- kapy chodnikowe - wykonanie prac izolacyjnych (90%)

· WD-7   497+336,626
- ustrój nośny – wykonanie ustroju nośnego (100%), Wykonanie ustroju sprężonego (100%)

· WD-7A   498+196,977
- ustrój nośny – Montaż dylatacji (50%)
- deski gzymsowe - montaż (90%)

· WD-8   498+855,366
- kapy chodnikowe - Wykonanie kapy chodnikowej lewej (100%)
- deski gzymsowe - Montaż desek gzymsowych (95%)
- krawężnik kamienny - Montaż krawężników (95%)

· WA+PZD-11   502+374,100
- ustrój nośny – wykonanie ustroju nośnego jezdnia lewa (100%)
- deski gzymsowe - Montaż desek gzymsowych jezdnia prawa (90%)
- krawężnik kamienny - Montaż krawężników jezdnia prawa (90%)

· WA-11A   502+972,000
- podpory – ciosy (100%); Poprzecznice P2L i P2P (100%); Poprzecznice P1L i P1P (100%);
- ustrój nośny – Montaż łożysk (100%)

· PZM3C
- skrzydełka - skrzydła etap II (50%)

· PZM3D
- podpory - beton wyrównawczy pod skrzydła (100%)
- płyta zespalająca – wykonanie płyty zespalającej (100%)

· PP5
- płyta przejściowa - Warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe (70%)
- kapy chodnikowe - wykonanie prac izolacyjnych (100%)
- deski gzymsowe - Montaż desek gzymsowych (90%)
- krawężnik kamienny - Montaż krawężników kamiennych (90%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ – 7%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – 5%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ – 13%
· BUDOWA ZBIORNIKÓW RENTENCYJNYCH Z POMPOWNIAMI – 10%

Branża elektryczna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· Kanał technologiczny - wykonanie przepustów 2%
· Oświetlenie - ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów 0,5%
· WN Miłosna - Mińsk 2 (110kV) km - 502+600 - 504-094 - malowanie słupów 100%

Branża kubaturowa

· BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY Z MYJNIĄ – 9%
· BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY – 13%
· MOP Budynki WC – 5%

Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅