Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
95%


Zaawansowanie robót

Postęp:
12%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

19% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
19%
Kwiecień 2019 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie humusu:
- Trasa Główna - 5 000 m2 (narastająco 487 600 m2 – 94,31%)
- Drogi poprzeczne - 5 000 m2 (narastająco 74 391 m2 – 21,75%)

· Nasypy:
- Trasa Główna - 85 000 m3 (narastająco 388 600 m3 – 39,19%)
- Drogi poprzeczne - 5 000 m3 (narastająco 28 500 m3 – 12,38%)

· Wykopy:
- Trasa Główna – 1 500 m3 (narastająco 17 600 m3 – 51,18%)
- Drogi poprzeczne - 1 000 m3 (narastająco 7 800 m3 – 37,37%)


Roboty mostowe


W okresie rozliczeniowym wykonano:

· WA-6   495+702,644
- podpory - Fundamenty 9 szt. z 14 szt. (64%), Słupy 6 szt. z 14 szt. (43%)

· PP-6A   496+535,00
- podpory – Wykonanie kolumn DSM (100%); Wykop (100%); Warstwa wyrównawcza (84%)

· WD-7   497+336,626
- podpory - Korpus Etap II 1 z 5 szt. (20%)

· WD-8   498+855,366
- podpory - Korpus Etap II 2 z 5 szt. (40%), Ściana zapleczna 2 szt. z 2 szt. (100%)

· WD-10   500+533,274
- podpory – poprzecznice 3 szt. z 5 szt. (60%)

· WA+PZD-11   502+374,100
- podpory – Korpus Etap II 1 z 4 szt. (25%), Ciosy podłożyskowe 16 szt. z 24 szt. (67%); Fundament 1 szt. z 6 szt. (17%)
- ścianki żwirowe – 2 szt. z 4 szt. (50%)

· WA-11A   502+972,000
- podpory – Beton wyrównawczy 2 szt. z 2 szt. (100%); Fundament 2 szt. z 4 szt. (50%)

· PZM-2C   449+250,000
- skrzydełka - etap I (50%)

· PZM 3A
- skrzydełka - 2 szt. z 2 szt. (100%)

· PZM3C
- skrzydełka - beton wyrównawczy pod skrzydła 2 szt. z 2 szt. (100%)

· PP5
- podpory – Fundament 1 szt z 4 szt. (25%), Korpus 1 szt. z 2 szt. Etap I (50%); Ścianka zapleczna 1 szt. z 2 szt. (50%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· W-08 – (80%)
· W-09 – (80%)
· W-11 – (20%)
· W-14 – (80%)
· W-18 – (10%)
· W-20 – (30%)
· KS-06 – (80%)
· Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 od S73 do S74 L=48,6m
· Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN900 od S68 do S69 L=50,9m
· Wpusty deszczowe + przykanaliki + wyloty w km 499+900 – 500+300 – 30szt.
· Wpusty deszczowe + przykanaliki + wyloty w km 499+000 – 499+250 – 20szt.

Branża elektryczna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· EnN-7 – wykopanie trasy kablowej, ułożenie kabla 60%
· EnN-9 – wykopanie trasy kablowej, ułożenie kabla 50%
· ESN-5 – wykopanie trasy kablowej, ułożenie kabla 80%
· ESN-6 – wykopanie trasy kablowej, wykonanie przewiertu, ułożenie kabla 80%
· ESN-12 – wykopanie trasy kablowej, wykonanie przewiertu, ułożenie kabla 80%

Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅