Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
97.87%


Zaawansowanie robót

Postęp:
28.21%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

46,60% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
46.60%
Czerwiec 2019 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Nasypy:
- Trasa Główna – 75 000 m3 (narastająco 500 370 m3 – 50,5%)
- Drogi poprzeczne – 15 000 m3 (narastająco 44 700 m3 – 18%)

· Wykopy:
- Trasa Główna – 5 500 m3 (narastająco 27 200 m3 – 68%)


Roboty mostowe


W okresie rozliczeniowym wykonano:

· PP-5   495+445,00
- ustrój nośny – wykonano zbrojenie i betonowanie płyty jezdnia prawa i lewa (100%)

· WA-6   495+702,644
- podpory – Korpus przyczółku (75%), ściany oporowe S1 i S2 (100%), ścianka zapleczna (100%),mur oporowy (50%), oczep (25%), ścianka zapleczna (25%)

· WD-6A   0+286,895
- podpory - beton wyrównawczy P2 (50%), zbrojenie i betonowanie fundamentów murów oporowych (50%).

· PP-6A   496+535,00
- podpory – fundament skrzydeł wlotu (100%)

· WD-7   497+336,626
- ustrój nośny – montaż łożysk (100%)

· WD-7A   498+196,977
- podpory - ścianka zapleczna P1 (100%)

· WD-8   498+855,366
- ustrój nośny – montaż belek (100%), zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego (100%)

· WA+PZD-11   502+374,100
- podpory – Poprzecznica P1-L P3-L (100%)
- ustrój nośny – ustrój nośny prawy (100%)

· WA-11A   502+972,000
- podpory – korpus przyczółku P1 (100%); ścianka zapleczna P1 – P (100%), korpus P1L (100%)

· PZM3C
- skrzydełka - skrzydła etap II (50%)

· PZM3D
- podpory - fundament pod przepust (50%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ – 10%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – 8%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ – 15%
· BUDOWA ZBIORNIKÓW RENTENCYJNYCH Z POMPOWNIAMI – 7%

Branża elektryczna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· ESN-6 – zabudowanie stanowisk słupowych, przełączenie kolizji 100%
· ESN-5 – przełączenie kolizji 100%
· EnN-5a - wykonanie przepustu, ułożenie kabla, zabudowanie słupów 100%
· EnN-7 – ułożenie kabli, zabudowanie słupów i złącz kablowych 95%
· ESN-12 – zabudowanie stanowisk słupowych, przełączenie kolizji 100%
· EnN-8 – ułożenie kabli, wykonanie przepustu, zabudowanie słupów 85%
· EnN-10a, ESN-10 - wykopanie rowów kablowych, układanie kabli 60%
· EnN-9 - zabudowanie słupów, przełączenie kolizji 100%
· EnN-1 - ustawienie słupów 95%

Branża kubaturowa

· BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY Z MYJNIĄ – 5%
· BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY – 9%
· ROBOTY DROGOWE – 5%

Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅