Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
95%


Zaawansowanie robót

Postęp:
12%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

19% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
19%
Listopad 2018 - ⇅

Roboty drogowe

· Zdjęcie warstwy humusu:

- Trasa Główna 48 100 m2 (narastająco 375 500 m2)
- Drogi poprzeczne 10 400 m2 (narastająco 41 700 m2)

· Nasypy:

- Trasa Główna 91 500 m3 (narastająco 150 100 m3)
- Drogi poprzeczne 1 300 m3 (narastająco 10 200 m3)

· Wykopy:

- Trasa Główna wraz z węzłem 5 000 m3 (narastająco 10 600 m3)
- Drogi poprzeczne 1 000 m3 (narastająco 3 000 m3)


Roboty mostowe

· PP-5

- wykopy pod podporę w osi P2
- beton wyrównawczy pod fundamenty podpory w osi P2

· WA-6

- wykonanie platform roboczych pod DSM

· WD-7A

- deskowanie korpusu w osi P1
- zbrojenie korpusu P5
- betonowanie korpusu w osi P1

· WD-9

- wykopy pod podporę w osi P1
- beton wyrównawczy pod fundament podpory w osi P1
- zbrojenie fundamentów w osiach P3, P4 i P5
- betonowanie fundamentów

· WD-10

- deskowanie fundamentu w osi P5
- betonowanie fundamentu podpora w osi P5
- izolacje fundamentów w osiach P1 i P4
- szalowanie i zbrojenie podpór

· WA+PZD-11

- przygotowania platform roboczych DSM

· PZM-2B

- montaż prefabrykatów przepustu
- wykonywanie zasypki przepustu

· PZM-2C

- wykonywanie zasypki przepustu

· PZM-3

- montaż prefabrykatów przepustu
- izolacje prefabrykatów

· PZM-3A

- wykopy pod fundament
- betonowanie płyty dennej
- montaż prefabrykatów przepustu
- izolacje prefabrykatów


Roboty branżowe

· Branża teletechniczna

- przebudowa sieci teletechnicznych T02, T06 i T11

· Branża elektroenergetyczna

- Kolizja WN Miłosna – Mińsk 2

· Branża sanitarna

- Kolizja G-03 – przebudowy gazociągu
- Kolizja W-07 – przebudowy sieci wodociągowej
- Kolizja W-13 – przebudowy sieci wodociągowej
- Kolizja W-18 - przebudowy sieci wodociągowej

Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅