Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
98.02%


Zaawansowanie robót

Postęp:
79.00%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

87,33% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
87.33%
Kwiecień 2020 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie humusu:
- Drogi poprzeczne – 7 500 m2 (narastająco 152 513 m2 – 44,59%)

· Nasypy:
- Trasa Główna – 12 035 m3 (narastająco 1 023 270 m3 – 100%)
- Drogi poprzeczne – 21 839 m3 (narastająco 150 668 m3 – 65,43%)

· Wykopy:
- Trasa Główna – 100 m3 (narastająco 38 700 m3 – 77%)

· Podbudowa pomocnicza C5/6:
- Trasa Główna – 18 500 m2 (narastająco 233 530 m2 – 99,37%)

· Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5:
- Trasa Główna – 13 800 m2 (narastająco 24 500 m2 - 98%)
- Drogi poprzeczne – 10 790 m2 (narastająco 32 260 m2 – 39,85%)

· Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego:
- Trasa główna – 15 100 m2 (narastająco 29 020 m2 – 100%)

· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego:
- Trasa Główna – 10 000 m2 (narastająco 13 350 m2 – 50,7%)
- Drogi poprzeczne – 1 254 m2 (narastająco 23 674 m2 – 16,03%)

· Warstwa ścieralna z betonu nawierzchniowego C35/45:
- Trasa Główna – 16 000 m2 (narastająco 179 175 m2 – 99,65%)


Roboty mostowe


W okresie rozliczeniowym wykonano:

· PP-5   495+445,00
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (50%);
- balustrady – zakończono (100%);

· WA-6   495+702,644
- ustrój nośny – (100%);
- skrzydełka – w trakcie prac (80%);
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (60%);
- płyta przejściowa – wykonanie płyt przejściowych P1 i P2 (100%);
- zasypki przyczółków – w trakcie prac (95%);
- kapy chodnikowe – w trakcie prac (40%);
- deski gzymsowe - zakończono (100%);
- krawężnik kamienny - w trakcie prac (60%);
- asfalt lany - Ułożenie asfaltu twardolanego (100%);
- bariery ochronne - w trakcie prac (80%);
- balustrady - montaż balustrad na skrzydłach (100%);

· WD-6A   0+286,895
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (60%);
- płyta przejściowa – wykonanie warstwy wyrównawczej (70%);
- zasypki przyczółków – w trakcie prac (60%);
- kapy chodnikowe – w trakcie prac (60%);
- deski gzymsowe – w trakcie prac (80%);
- krawężnik kamienny – wykonano montaż na UN (80%);
- bariery ochronne - rozpoczęto prace (60%);
- balustrady – rozpoczęto prace (60%);

· PP-6A   496+535,00
- zasypki przyczółków - wykonano (99%);

· WD-7   497+336,626
- prace wykończeniowe - wykonano warstwę wyrównawczą (100%), izolacja gruba ustroju nośnego (100%), zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych (100%), montaż reperów (100%);
- płyta przejściowa -  w trakcie prac (100%), izolacja płyt przejściowych (100%);
- zasypki przyczółków - wykonano (95%);
- kapy chodnikowe - w trakcie prac (80%);
- deski gzymsowe - montaż desek gzymsowych (95%);
- krawężnik kamienny - w trakcie prac (80%);
- asfalt lany - ułożenie asfaltu twardolanego (100%);
- bariery ochronne - montaż barier (90%);
- balustrady – w trakcie prac (80%);

· WD-7A   498+196,977
- prace wykończeniowe - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych (100%);
- płyta przejściowa - wykonano (100%), izolacja płyty przejściowej (100%);
- zasypki przyczółków - wykonano (90%);
- kapy chodnikowe – wykonanie kap chodnikowych (90%), wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej (60%);
- deski gzymsowe – montaż krawężników (100%);
- krawężnik kamienny - montaż krawężników (90%);
- asfalt lany - ułożenie asfaltu twardolanego (100%);
- bariery ochronne – montaż barier (80%);
- balustrady – montaż balustrad (80%);

· WD-8   498+855,366
- prace wykończeniowe - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych (60%), montaż reperów (100%);
- płyta przejściowa - wykonanie warstwy wyrównawczej (50%);
- zasypki przyczółków - w trakcie prac (55%);
- kapy chodnikowe - wykonanie kap chodnikowych (80%), wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych na bazie żywicy epoksydowej (60%);
- deski gzymsowe – montaż desek gzymsowych (90%);
- krawężnik kamienny - montaż krawężników (80%);
- bariery ochronne – w trakcie prac (80%);
- balustrady – w trakcie prac (80%);

· WD-9   499+788,726
- prace wykończeniowe - w trakcie (50%), montaż reperów (100%);
- płyta przejściowa – rozpoczęto prace (40%);
- zasypki przyczółków - w trakcie prac (55%);
- deski gzymsowe - montaż desek gzymsowych na skrzydłach (95%);
- bariery ochronne - w trakcie (30%);
- balustrady – w trakcie (75%);

· WD-10   500+533,274
- prace wykończeniowe – montaż reperów (100%), w trakcie prac (80%);
- zasypki przyczółków - wykonanie (96%);
- kapy chodnikowe - wykonanie kap chodnikowych (95%), nawierzchnia na kapach chodnikowych na bazie żywicy epoksydowej (60%);
- krawężnik kamienny - w trakcie prac (95%);
- asfalt lany - ułożenie asfaltu twardolanego (100%);
- warstwa ścieralna SMA - wykonanie warstwy ścieralnej (100%);
- bariery ochronne – w trakcie (80%);
- balustrady – w trakcie (80%);

· WA+PZD-11   502+374,100
- prace wykończeniowe – izolacja ścianek zaplecznych (100%), montaż reperów (100%);
- płyta przejściowa – (60%);
- zasypki przyczółków - w trakcie prac (96%);
- kapy chodnikowe – wykonanie kap chodnikowych (80%), wykonanie nawierzchni na bazie żywicy epoksydowej (60%);
- krawężnik kamienny – montaż krawężników (100%);
- asfalt lany – ułożenie asfaltu twardolanego JL (100%);
- bariery ochronne - wykonano (80%);

· WA-11A   502+972,000
- skrzydełka - w trakcie prac (90%);
- prace wykończeniowe - izolacja gruba płyty UN pod jezdnią JL (100%), montaż reperów (100%);
- kapy chodnikowe – wykonanie kap chodnikowych (100%), wykonanie nawierzchni na bazie żywicy epoksydowej (60%);
- krawężnik kamienny - montaż krawężników (100%);
- asfalt lany - ułożenie asfaltu twardolanego JL (100%);
- bariery ochronne – w trakcie prac (80%);

· PZM-2B 495+250,000
- wyposażenie - w trakcie prac (10%);

· PP_9 496+255,000
- wyposażenie - w trakcie prac (10%);

· PZM3C
- umocnienia wylotów i skarp – ułożenie geosiatki dwukierunkowej (100%);

· PZM3D
- zasypki - wykonano (70%);
- umocnienia wylotów i skarp – wykonano (10%);
- wyposażenie – wykonano wypełnienie przepustu (10%);

· PP5
- warstwa ścieralna SMA - wykonano (90%);
- bariery ochronne - w trakcie prac (100%);
- balustrady - w trakcie prac (100%);


Roboty branżowe

Branża sanitarna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – 10%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ – 4%
· BUDOWA ZBIORNIKÓW RENTENCYJNYCH Z POMPOWNIAMI – 1%

Branża elektryczna

Prowadzono prace przy:
· Oświetlenie i zasilanie - ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów 55%
· OUA budynek biurowy - instalacje elektryczne i teletechniczne 40%
· OUA budynek warsztatowo-garażowy - instalacje elektryczne i teletechniczne 25%
· OUA sieci zewnętrzne - układanie rur ochronnych i kabli 15%
· Kanał technologiczny - układanie rurociągów, wstawianie studni teletechnicznych 20%

Branża kubaturowa

· BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY Z MYJNIĄ – 2%
· BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY – 5%
· WIATA NA SPRZĘT – 20%
· MAGAZYN SOLI – 5%
· MOP Budynki WC – 10%

Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅