Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
97.93%


Zaawansowanie robót

Postęp:
43.24%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

64,14% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
64.14%
Październik 2019 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie humusu:
- Drogi poprzeczne – 2 960 m2 (narastająco 143 460 m2 – 41,95%)

· Nasypy:
- Trasa Główna – 107 800 m3 (narastająco 867 680 m3 – 87,62%)
- Drogi poprzeczne – 10 220 m3 (narastająco 75 820 m3 – 32,93%)

· Wykopy:
- Trasa Główna – 300 m3 (narastająco 37 500 m3 – 74%)
- Drogi poprzeczne – 400 m3 (narastająco 18 650 m3 – 89,37%)

· Podbudowa pomocnicza C5/6:
- Trasa Główna – 13 800 m2 (narastająco 201 843 m2 – 85,89%)

· Podbudowa zasadnicza C8/10:
- Trasa Główna – 40 800 m2 (narastająco 167 950 m2 – 86,80%)

· Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5:
- Trasa Główna – 800 m2 (narastająco 6 300 m2 - 25,20%)
- Drogi poprzeczne – 4 000 m2 (narastająco 4 000 m2 – 4,94%)


Roboty mostowe


W okresie rozliczeniowym wykonano:

· WA-6   495+702,644
- ustrój nośny – montaż dylatacji P1 JL i JP (50%);

· WD-6A   0+286,895
- podpory - korpus ramy P3 (100%), ciosy P2 (100%), ścianki zapleczne P3 (100%), ściana muru oporowego S8 (100%), ściana S7 (100%);
- ustrój nośny – montaż konstrukcji stalowej (100%);

· PP-6A   496+535,00
- zasypki przyczółków - wykonano (50%);

· WD-7   497+336,626
- ustrój nośny – montaż dylatacji P1 i P5 (100%),
- kapy chodnikowe - wykonanie kapy chodnikowej wąskiej i szerokiej (90%),
- bariery ochronne - montaż barier (50%),
- balustrady - montaż balustrad (90%);

· WD-7A   498+196,977
- skrzydełka - wspornik skrzydeł P1, P5 (50%),
- kapy chodnikowe - nawierzchnia na kapach (50%),
- wykonanie końcówek kap chodnikowych na ustroju nośnym (90%),
- deski gzymsowe - montaż (90%),
- balustrady - montaż balustrad (90%);

· WD-8   498+855,366
- ustrój nośny – montaż dylatacji P1 i P5 (100%),
- kapy chodnikowe - wykonanie nawierzchni na kapach (100%),
- balustrady - montaż balustrad (90%);

· WD-9   499+788,726
- ustrój nośny – montaż belek (100%) wykonanie ustroju nośnego (100%);

· WD-10   500+533,274
- ustrój nośny – montaż dylatacji oś 1 i 5 (100%),
- skrzydełka – wspornik skrzydeł P5 i P1 (100%),
- kapy chodnikowe - wykonanie końcówek kap chodnikowych na ustroju nośnym (100%) wykonanie nawierzchni na kapach (90%);

· WA+PZD-11   502+374,100
- zasypki przyczółków - w trakcie prac (40%),
- kapy chodnikowe – wykonanie nawierzchni na kapach (90%);

· WA-11A   502+972,000
- ustrój nośny – montaż dylatacji (100%),
- zasypki przyczółków - w trakcie prac (15%),
- kapy chodnikowe - wykonanie kap chodnikowych na ustroju nośnym (90%),
- deski gzymsowe - montaż desek gzymsowych (30%),
- krawężnik kamienny - montaż krawężników kamiennych (30%);

· PP5
- kapy chodnikowe - chudziak pod kapy chodnikowe na skrzydłach P2 i P1 (100%) końcówki kap chodnikowych (100%),
- asfalt lany - twardolany (50%);


Roboty branżowe

Branża sanitarna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ – 5%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – 2%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ – 3%
· BUDOWA ZBIORNIKÓW RENTENCYJNYCH Z POMPOWNIAMI – 5%

Branża elektryczna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· Oświetlenie - ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów 10%

Branża kubaturowa

· BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY Z MYJNIĄ – 8%
· BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY – 8%
· MOP Budynki WC – 10%

Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅