Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
95%


Zaawansowanie robót

Postęp:
12%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

19% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
19%
Styczeń 2019 - ⇅

Roboty drogowe

W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie humusu:
- Trasa Główna 20 100 m2 (narastająco 395 600 m2 – 66%)
- Drogi poprzeczne 7 400 m2 (narastająco 49 100 m2 – 14%)

· Nasypy:
- Trasa Główna 45 500 m3 (narastająco 195 600 m3 – 20%)
- Drogi poprzeczne 5 300 m3 (narastająco 15 550 m3 – 7%)

· Wykopy:
- Trasa Główna - 2 000 m3 (narastająco 12 600 m3 – 37%)
- Drogi poprzeczne - 1 000 m3 (narastająco 4 000 m3 – 19%)


Roboty mostowe

· PP-5   495+445,00
- podpory - Korpus - 1 szt.
- ścianki żwirowe - 1 szt.

· WA-6   495+702,644
- podpory - fundamenty 2 szt.

· WD-8   498+855,366
- podpory - fundamenty 2 szt., słupy 3 szt.

· WD-9   499+788,726
- podpory - słupy 3 szt.

· WD-10   500+533,274
- podpory – Korpus 1 szt., słupy 5 szt.
- ścianki żwirowe 1 szt.

· WA+PZD-11   502+374,100
- podpory – wykonanie wykopy fundamentowe 3 szt.

· PZM-2B   495+250,000
- izolacje - wykonano

· PP_9   496+255,000
- izolacje – wykonano

· PZM-2C   449+250,000
- płyta zespalająca - wykonano


Roboty branżowe

Branża sanitarna

· przesłona filtracyjna przy zbiornikach ZB-9, ZB-12 / wykonanie 100% dla przesłony
· przyłącze wodociągowe do MOP I / wykonanie L= 436,49mb (pozycja ujęta w  MOP)

Branża elektryczna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· Linia 110kV M-M2 - stawianie słupa nr 53, montaż łańcuchów i izolatorów na słupach nr 51, 52, 53, 54, przeciągnięcie i zapięcie górnej fazy w sekcji nr 51, 52, 53, 54, montaż łańcuchów, izolatorów i przewodów na słupie nr 55, skręcanie i ustawienie słupa nr 50, demontaż przewodów i słupów, zawieszenie przewodów przęsło 50-51, 54-55, przygotowanie linii pod załączenie.

Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅