Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
98.02%


Zaawansowanie robót

Postęp:
73.13%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

83,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
83.02%
Luty 2020 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Nasypy:
- Trasa Główna – 12 380 m3 (narastająco 1 000 935 m3 – 99,82%)
- Drogi poprzeczne – 7 220 m3 (narastająco 117 784 m3 – 48,02%)

· Podbudowa zasadnicza C8/10:
- Trasa Główna – 4 470 m2 (narastająco 183 470 m2 – 94,82%)

· Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5:
- Drogi poprzeczne – 1 700 m2 (narastająco 19 350 m2 – 21,80%)

· Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego:
- Drogi poprzeczne - 2 500 m2 (narastająco 8 550 m2 – 32,25%)

· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego:
- Drogi poprzeczne – 1 200 m2 (narastająco 18 950 m2 – 12,02%)

· Warstwa ścieralna z betonu nawierzchniowego C35/45:
- Trasa Główna – 15 200 m2 (narastająco 149 675 m2 – 74,97%)


Roboty mostowe


W okresie rozliczeniowym wykonano:

· PP-5   495+445,00
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (50%);
- balustrady – w trakcie prac (50%);

· WA-6   495+702,644
- ustrój nośny – montaż dylatacji P1 i P2 (90%);
- skrzydełka – w trakcie prac (50%);
- płyta przejściowa - rozpoczęto (10%);
- zasypki przyczółków - wykonano (65%);
- deski gzymsowe - wykonano (85%);
- krawężnik kamienny - wykonano (50%);
- bariery ochronne - w trakcie prac (80%);

· WD-6A   0+286,895
- ustrój nośny – wykonano wnęki dylatacyjne P1 i P2 (80%);
- prace wykończeniowe – wykonano hydroizolację UN (10%);
- zasypki przyczółków - rozpoczęto prace (25%);
- kapy chodnikowe - wykonano hydroizolację pod kapami (90%), wykonano kapy chodnikowe (10%);
- deski gzymsowe - wykonano (50%);
- krawężnik kamienny – wykonano montaż na UN (50%);

· PP-6A   496+535,00
- zasypki przyczółków - wykonano (95%);

· WD-7   497+336,626
- prace wykończeniowe - wykonano warstwę wyrównawczą (50%);
- płyta przejściowa - rozpoczęto prace (50%);
- zasypki przyczółków - wykonano (50%);
- bariery ochronne - montaż barier (90%);

· WD-7A   498+196,977
- płyta przejściowa - wykonano (50%);
- zasypki przyczółków - wykonano (40%);

· WD-8   498+855,366
- zasypki przyczółków - w trakcie prac (15%);

· WD-9   499+788,726
- bariery ochronne - rozpoczęto (20%);
- balustrady - rozpoczęto (50%);

· WD-10   500+533,274
- prace wykończeniowe - wykonanie hydrofobizacji ustroju nośnego (100%), izolacja ścianek zaplecznych (50%);
- płyta przejściowa - wykonanie płyt przejściowych w osi P1 i P5 (100%), izolacja płyt przejściowych (50%);
- zasypki przyczółków - wykonanie (90%);
- bariery ochronne - montaż (80%);

· WA+PZD-11   502+374,100
- prace wykończeniowe – izolacja ścianek zaplecznych (50%);
- płyta przejściowa – (50%);
- zasypki przyczółków - w trakcie prac (95%);
- bariery ochronne - wykonano (60%);

· WA-11A   502+972,000
- skrzydełka - w trakcie prac (50%);
- bariery ochronne - wykonano (80%);

· PZM3D
- zasypki - wykonano (70%);
- umocnienia wylotów i skarp – wykonano (10%);
- wyposażenie – wykonano wypełnienie przepustu (10%);

· PP5
- warstwa ścieralna SMA - wykonano (85%);
- bariery ochronne - w trakcie prac (90%);
- balustrady - w trakcie prac (50%);


Roboty branżowe

Branża sanitarna

Prowadzono prace przy kolizjach:
· PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ – 1%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – 5%
· PRZEBUDOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ – 2%
· BUDOWA ZBIORNIKÓW RENTENCYJNYCH Z POMPOWNIAMI – 2%

Branża elektryczna

· Oświetlenie i zasilanie - ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów 41%
· OUA budynek biurowy - instalacje elektryczne i teletechniczne 29,5%
· OUA sieci zewnętrzne - układanie kabla oświetleniowego i zasilającego 3%
· Kanał technologiczny - układanie rurociągów, wstawianie studni teletechnicznych 14%

Branża kubaturowa

· BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY Z MYJNIĄ – 7%
· BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY – 9,5%
· MOP Budynki WC – 4%

Styczeń 2020 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅