Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła)
do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Podwykonawcy


Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Konsorcjum Arcadis sp. z o. o.
oraz LH Engineering sp. z o. o.
Arcadis z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675 Warszawa,
LH Engineering z siedzibą w Małogoszczu,
adres: ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
Umowa o wykonanie prac projektowych Podwykonawca - Usługodawca
1.1 "POMOST" Projektowanie i Wykonawstwo Obiektów Mostowych S.C. Marynarska 14, 02-674 Warszawa Prace projektowe Dalszy Podwykonawca - Usługodawca
1.2 MP MOSTY Sp. z o.o. Dekerta 18, 30-703 Kraków Prace projektowe Dalszy Podwykonawca - Usługodawca
1.3 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych "Asanga" ul. Osada Ojców 38, 04-211 Warszawa Prace projektowe Dalszy Podwykonawca - Usługodawca
1.4 Zespół Projektowy AMD Ewa Lasoń-Piechota ul. Fryderyka Chopina 94, 43-600 Jaworzno Prace projektowe Dalszy Podwykonawca - Usługodawca
1.5 Instytut Konsultacyjno-Badawczy GEOCONTROL Sp. z o.o. ul. Balicka 56, 30-149 Kraków Opracowanie geotechniczne Dalszy Podwykonawca - Usługodawca
1.6 G4 Geodezja Sp. z o.o. ul. Cienista 2, 31-831 Kraków Prace geodezyjne Dalszy Podwykonawca - Usługodawca
1.7 Biuro Studiów i projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT - KRAKÓW SA ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków Prace projektowe Dalszy Podwykonawca - Usługodawca
2 ARCHEOKOPTER Pracownia Archeologii Terenowej
- Katarzyna Kmicik
Warszawa 03-916, ul. Walecznych 15A/1 Nadzór archeologiczny Podwykonawca - Usługodawca
3 V2B Poland Maciej Krajewski Katowice 40-018, ul. Józefa Sowińskiego 21 Inwentaryzacja Podwykonawca - Usługodawca
4 ENVICOS Joanna Maślach Bojanów 37-433, ul. Szkolna 7A Nadzór przyrodniczy Podwykonawca - Usługodawca
5 Adam Stożek Services,
obecna nazwa: INVICTUS Adam Stożek
Kraków 30-363, ul.Tadeusza Szafrana nr 5D lok.46 Usługi saperskie Podwykonawca - Usługodawca
6 Laboratorium Drogowe Bogaccy
Sp. Z o.o.
Rzgów 95-030, ul. Słowicza 1 Obsługa laboratoryjna Podwykonawca - Usługodawca
7 OPGK Sp. z o.o. Opole 45-003, ul. Rybacka 15 Obsługa geodezyjna Podwykonawca
8 Paweł Chojecki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rawa Mazowiecka 96-200, ul. Kaleń 31 Ścinanie, karczowanie drzew i krzewów, rozbiórka Podwykonawca
9 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Włocławek 87-800, ul. Komunalna 7 Organizacja ruchu Podwykonawca - Usługodawca
10 AQUA-SOIL Mariusz Wnuk Sosnowiecka 94, Dąbrowa Górnicza Technolog kontraktu Podwykonawca - Usługodawca
11 Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A. 25-116 Kielce, Ściegiennego 270 Prefabrykaty (belki) WD-7A, WD-8, WD-9 Podwykonawca - Dostawca
12 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A. 25-852 Kielce, Chorzowska 22 Prefabrykaty (belki) WA-11A, PP-5, WD-10, WA-11+PZD Podwykonawca - Dostawca
13 STRABUD Sp. z o.o. Dobrzejowice 88A, 67-231 Żukowice Roboty ziemne i drenaże przy obiektach inżynierskich Podwykonawca
14 Krzysztof Słowik Usługi Remontowo Budowlane Stanisława Chudoby 93a, 03-287 Warszawa Przepusty Podwykonawca
15 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A. Kielce 25-852, Chorzowska 22 Prefabrykaty (belki) PZM-2C, PZM-3, PZM-3D Podwykonawca - Dostawca
16 Zakład Produkcyjno Usługowy Energetyki ENMOC Sp. z o.o. Krosno 66-600, ul Moniuszki 5 Przebudowa kolizji 110kV Podwykonawca
17 Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A. Kielce 25-116, ul. Ściegiennego 270 Dostawa prefabrykatów PZM-2B, PZM-3A Podwykonawca - Dostawca
18 CEMEX POLSKA Sp. z o.o. 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 38D Beton Dostawca
19 KOWAGO - Inżyniera Barbara Nejman 05-462 Warszawa, Osiedle Parkowe 6b Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Podwykonawca
20 Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, ul. Tadeusza Kościuszki 8 Przebudowa kolizji kolejowych Podwykonawca
21 PK TELE Sp. j. Jacek Paprota, Dariusaz Kulikowski 04-549 Warszawa, ul. Korkowa 135/137/176 Przebudowa kolizaji telekomunikacyjnych Podwykonawca
22 CMC Poland Sp. zo.o. 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudzkiego 82 Dostawa zbrojenia betonu Podwykonawca - Dostawca
23 Kołodziej Ignacy Usługi Remontowo-Budowlane 32-712 Buczków, Buczków 66 Roboty mostowe w zakresie wiaduktów WD-10, WA-11A Podwykonawca
24 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Wysowa Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Przyszłość 87, 05-126 Stanisławów Pierwszy Budowa wiaduktu PP-05 Podwykonawca
25 MARBUD Sławomir Wieczorek ul. Nierada 9, 42-300 Myszków Zbrojenie betonu Podwykonawca
26 Car-Matex Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa Dostawa piasku Podwykonawca - Dostawca
27 Car-Matex Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa Usługi transportowe Podwykonawca - Usługodawca
28 Car-Matex Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa Usługi transportowe Podwykonawca - Usługodawca
29 Car-Matex Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa Rozładunek i przewóz kruszywa Podwykonawca - Usługodawca
30 Woseb Sp. z o.o. ul. Mrozowska 34, 03-595 Warszawa Dostawa piasku Podwykonawca - Dostawca