Projekt i budowa autostrady
A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy
Mińska Mazowieckiego

Aktualności

07.12.2017
Dnia 07.12.2017 odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego mające na celu ocenę przygotowanego przez Wykonawcę Projektu budowlanego do złożenia wniosku o ZRID.


27.11.2017
W dniu 27.11.2017 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.


24.11.2017
Od 24.11.2017 funkcję Inżyniera Kontraktu pełni pan Leonard Edut. Adres biura to Wielgolas Brzeziński 4a, 05-074 Wielgolas Brzeziński.


28.07.2017
GDDKiA uzyskała drugą decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. Decyzja dotyczy prawie 2 km fragmentu drogi biegnącego przez gminę Wiązowna. Jest to część odcinka autostrady A2 od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Zadanie polegające na budowie A2 od węzła Lubelska do węzła Konik podzielone zostało na dwa etapy. Dla pierwszego etapu o długości 1,9 km (biegnącego przez gminę Wiązowna) została dziś wydana decyzja, natomiast dla drugiego etapu o długości 3,7 km decyzja ZRID została wydana 11.07.2017r.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek autostrady A2, drogi technologiczne wzdłuż autostrady oraz przebudowana będzie droga powiatowa. Ponadto powstanie nowy wiadukt, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy i oświetlenie. Ponadto wybudowany zostanie system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.


28.07.2017
GDDKiA uzyskała drugą decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. Decyzja dotyczy prawie 2 km fragmentu drogi biegnącego przez gminę Wiązowna. Jest to część odcinka autostrady A2 od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Zadanie polegające na budowie A2 od węzła Lubelska do węzła Konik podzielone zostało na dwa etapy. Dla pierwszego etapu o długości 1,9 km (biegnącego przez gminę Wiązowna) została dziś wydana decyzja, natomiast dla drugiego etapu o długości 3,7 km decyzja ZRID została wydana 11.07.2017r.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek autostrady A2, drogi technologiczne wzdłuż autostrady oraz przebudowana będzie droga powiatowa. Ponadto powstanie nowy wiadukt, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy i oświetlenie. Ponadto wybudowany zostanie system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.


25.07.2017
Podpisano umowy na projekt i budowę autostrady A2 węzeł Lubelska - obwodnica Mińska Mazowieckiego.

Podpisano umowy na projekt i budowę autostrady A2 węzeł Lubelska - obwodnica Mińska Mazowieckiego

Autostrada A2
Inwestycja: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na Zadania A i B.

Wykonawca Robót: POLAQUA Sp. z o. o. Wólka Kozodawska.
Wartość kontraktu: 502,5 mln zł brutto
Nadzór inwestorski: konsorcjum firm „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. Katowice - jako lider oraz MP Mosty Sp. z o. o. z Krakowa

Opis:
Realizacja niespełna 15 km autostrady swoim zakresem obejmować będzie budowę dwujezdniowej autostrady wraz z drogami obsługującymi ruch lokalny, przebudowę istniejących dróg gminnych i powiatowych związaną z wykształceniem nowego układu komunikacyjnego, budowę MOP I oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA).
W podstawowym zakresie robót znajdzie się również przebudowa infrastruktury kolidującej z autostrada jak i budowa nowej. Autostrada wyposażona zostanie w niezbędne urządzenia ochrony środowiska takiej jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne.

Parametry:
Realizacja 2 jezdnie po 2 pasy ruchu po 3,75m z rezerwą pod trzecie pasy ruchu dla docelowego przekroju: 2 jezdnie po 3 pasy ruchu po 3,75m.

Termin realizacji:
Prace projektowe i roboty – 29 miesiące od daty rozpoczęcia tj. od 25.07.2017 r. Ostateczny termin przekazania inwestycji do użytkowania zaplanowano na czerwiec 2020 r.


11.07.2017
GDDKiA uzyskała pierwszą decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. Decyzja obejmuje blisko 4 km fragment drogi biegnący przez gminy Wiązowna i Halinów, na którym zlokalizowany będzie węzeł Konik.

Zadanie polegające na budowie A2 od węzła Lubelska do węzła Konik podzielone zostało na dwa etapy. Dla pierwszego etapu od węzła Lubelska do węzła Konik (biegnącego przez gminę Wiązowna) prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID natomiast dla drugiego etapu obejmującego budowę węzła Konik została wydana decyzja ZRID.

W ramach inwestycji oprócz węzła Konik wybudowane zostaną drogi technologiczne, wiadukty, kładka dla pieszych, nowe chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy i oświetlenie. Ponadto wybudowany zostanie system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.