Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
92,69%


Zaawansowanie robót

Postęp:
6,52%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

13,97% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
13,97%