Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
94%


Zaawansowanie robót

Postęp:
30%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

31% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
31%
Listopad 2018 - ⇅

Roboty drogowe

· Zdjęcie warstwy humusu:

- Trasa Główna wraz z węzłem 47 280 m2 (narastająco 393 000 m2)
- Drogi poprzeczne 11 200 m2 (narastająco 127 200 m2)

· Nasypy:

- Trasa Główna wraz z węzłem 110 150 m3 (narastająco 294 235 m3)
- Drogi poprzeczne 3 200 m3 (narastająco 34 560 m3)

· Wykopy:

- Trasa Główna wraz z węzłem 28 140 m3 (narastająco 55 280 m3)
- Drogi poprzeczne 0 m3 (narastająco 12 100 m3)


Roboty mostowe

· PP-1

- montaż folii kubełkowej zabezpieczającej izolację grubą płyty zespalającej
- zasypka przepustu

· PP-7

- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej
- wykop pod skrzydełka
- beton podkładowy pod skrzydełka
- zbrojenie fundamentów skrzydełek
- rozdeskowanie płyty zespalającej

· PZM-1

- rozdeskowanie skrzydełek
- izolacja cienka przepustu
- zasypka przepustu
- montaż folii kubełkowej zabezpieczająca izolację grubą pł. zespalającej

· PZM-2

- wykonanie zasypki przepustu

· PZŚ-2

- rozdeskowanie skrzydełek
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyty wraz z poprzecznicami, jezdnia prawa
- zasypka podpory, oś 1, oś 2

· WD-01

- deskowanie i zbrojenie przyczółka, oś 1
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie słupów, oś 2
- zbrojenie słupów, oś 4
- deskowanie i zbrojenie korpusu i skrzydeł, oś 5
- betonowanie korpusu, oś 5
- betonowanie ścianki zaplecznej, oś 5
- rozdeskowanie przyczółka, oś 5

· WD-03

- wykop oś 1, oś 2, oś 3
- beton wyrównawczy, oś 1, oś 2
- zbrojenie fundamentów, oś 2

· WD-04

- betonowanie i rozdeskowanie korpusu, oś 1, jezdnia prawa
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydełek, oś 1, jezdnia lewa
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie słupów, oś 3
- zbrojenie i betonowanie słupów, oś 4
- rozdeskowanie słupa, oś 4
- zbrojenie korpusu, oś 5, jezdnia lewa
- deskowanie i zbrojenie przyczółka, oś 5


Roboty branżowe

· Branża teletechniczna

- przebudowa sieci teletechnicznych T1-POL, T1-OPL i T2-OPL

· Branża elektroenergetyczna

- Kolizja EnN-1 – ułożenie kabla
- Kolizja EnN-2 – ułożenie kabla
- Linia 110kV M-M1 - Montaż słupa nr 19, 20 i 21
- Linia 110kV M-M2 - Montaż słupa nr 19A i 22

· Branża sanitarna

- Kolizja G-01 – przepięcia do istniejącej sieci gazowej
- Kolizja W-01 – przepięcia do istniejącej sieci wodociągowej
- Kolizja W-04 – przepięcia do istniejącej sieci wodociągowej
- Kolizja W-04a - przepięcia do istniejącej sieci wodociągowej

Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅