Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
94%


Zaawansowanie robót

Postęp:
30%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

31% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
31%
Luty 2019 - ⇅

Roboty drogowe

· Zdjęcie warstwy humusu:
- Trasa Główna wraz z węzłem - 937 m2 (narastająco 397 764 m2 - 89,10%)

· Wymiana gruntów:
- Trasa Główna wraz z węzłem 600 m3 (narastająco 22 800 m3 - 92,80%)

· Nasypy:
- Trasa Główna wraz z węzłem 5 450 m3 (narastająco 365 905 m3 - 85,90%)


Roboty mostowe

· PP-1
- skrzydełka – wykonano 4 skrzydełka (100%)

· PZM-2
- ustrój nośny – zabetonowano płytę zespalającą (100%)

· WD-01
- podpory – zabetonowano słup w osi 4, zabetonowano ciosy podłożyskowe w osi 4,
- zamontowano łożyska w osiach 1,2,4,5 – wykonano 100% podpór,
- ustrój nośny – zabetonowano I etap poprzecznic w osiach 1,2,3,4,5 (30%).

· WD-04
- podpory - zabetonowano 1 słup w osi 3 (10%),
- skrzydełka - zabetonowano 1 i 2 etap skrzydełka w osi 5 jezdnia prawa (25%).

· WD-03
- podpory – zabetonowano podporę w osi 1 (przyczółek), zabetonowano 4 słupy w osi 2 i 3 słupy w osi 3, zabetonowano ciosy podłożyskowe w osi 1 i 2 (60%),
- ścianki żwirowe – zabetonowano ściankę w osi 1 (50%).


Roboty branżowe

Branża sanitarna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· 2 studnie na kolektorze DN 1000, 2 studnie na kolektorze DN 500 (3%)
· Kolektor deszczowy GRP DN 700 – (100%)
· Wpusty deszczowe (3%)

Branża elektryczna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· EnN-2 – ustawianie słupów (100%)
· ESN-3 – wykopanie trasy kablowej (60%)
· Linia 110kV M-M1 – (98%)
· Linia 110kV M-M2 – (98%)

Branża teletechniczna:

· Światłowody Orange – (100%)

Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅