Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
94%


Zaawansowanie robót

Postęp:
30%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

31% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
31%
Kwiecień 2019 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie warstwy humusu:
- Trasa Główna wraz z węzłem - 10 186 m2 (narastająco 419 381 m2 - tj. 93,90%)
- Drogi poprzeczne - 413 m2 (narastająco 135 976 m2 - tj. 59,00%)

· Nasypy:
- Trasa Główna wraz z węzłem - 30 610 m3 (narastająco 440 451 m3 - tj. 98,00%)
- Drogi poprzeczne - 19 395 m3 (narastająco 66 141 m3 - tj. 19,90%)

· Wykopy:
- Trasa Główna wraz z węzłem 1 755 m3 (narastająco 67 398 m3 - tj. 55,30%)
- Drogi poprzeczne 75 m3 (narastająco 12 831 m3 - tj. 25,60%)


Roboty mostowe


Obiekty w ciągu inwestycji:

· PZŚ-2
- płyta przejściowa – wykonano beton podkładowy od strony Warszawy (10%)
- zasypki przyczółków – trwają prace (80%)

Obiekty poprzeczne:

· PP-1
- zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (70%)

· PZM-1
- zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (60%)

· PZM-2
- skrzydełka – zabetonowano fundamenty skrzydełek M1 i M2 (25%)
- zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (60%)

· PP-7
zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (90%)

· WD-01
- ustrój nośny – zabetonowano płytę ustroju niosącego (80%)
- zasypki przyczółków - trwają zasypki przyczółka w osi 5 (20%)

· WD-04
- ustrój nośny – zabetonowano ustrój nośny jezdnia lewa (80%)
- zasypki przyczółków – trwają zasypki przyczółka w osi 1 i 5 (40%)

· WD-03
- ustrój nośny – zamontowano podparcia pod poprzecznice w osiach 1, 2, 3 (60%)
- zasypki przyczółków – trwają zasypki przyczółka w osi 1 i 5 (25%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· Wpusty deszczowe (5%)

Branża elektryczna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· EnN – wykonanie przepustu, wykopanie trasy kablowej i układanie kabli 60%,
· EnN-1 – przełączenie kolizji, demontaż słupów 100%,
· EnN-2 – przełączenie kolizji, demontaż słupów 100%,
· EnN-5 – wykopanie trasy kablowej, układanie kabla, montaż złącza kablowego, demontaż słupów 100%,
· EnN-12 – wykonanie przewiertu 40%,
· ESN – wykonanie przewiertu, kopanie rowów kablowych, układanie kabli 70%,
· ESN 3 – wykopanie rowów kablowych, układanie kabli, ustawienie słupów, przełączenie kolizji 95%,
· ESN 6,7 – wykopanie rowów kablowych, układanie kabli, ustawienie słupów, przełączenie kolizji 100%,
· ESN 8 – wykonanie przewiertu, ułożenie kabla 100%.

Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅