Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
97.93%


Zaawansowanie robót

Postęp:
76,10%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

86,10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
86.10%
Luty 2020 - ⇅

Roboty mostowe


Obiekty w ciągu inwestycji:

· PZŚ-2
- prace wykończeniowe - trwają prace (92%)
- zasypki przyczółków – trwają prace (99%)
- bariery ochronne - rozpoczęto prace (80%)

· WD-01
- prace wykończeniowe - w trakcie prac (93%)
- płyta przejściowa - wykonano - (100%)
- zasypki przyczółków - trwają zasypki przyczółka w osi 1 (99%)
- kapy chodnikowe - wykonano (95%)
- deski gzymsowe - trwają prace (95%)
- krawężnik kamienny - wykonano (95%)

· KŁADKA
- podpory – korpusy podpór 1 i 7 (90%), ściany oporowe (70%)
- ustrój nośny – wykonano montaż łożysk (100%), poprzecznice I etap pod montaż belek, montaż belek prefabrykowanych (100%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· ZB-1 – (50%)
· ZB-2 – (40%)
· ZB-5 – (20%)
· P1 – (25%)
· P2 – (30%)
· P5 – (45%)
· P6 – (5%)
· P6A – (20%)
· Odwodnienie (5%)

Branża elektryczna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· Kanał technologiczny - układanie rurociągów, wstawianie studni teletechnicznych 37%
· Oświetlenie - ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów 55%
· Zasilanie urządzeń - ułożenie trasy kablowej, wykonanie przepustów 85%

Styczeń 2020 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅