Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
97.93%


Zaawansowanie robót

Postęp:
74.27%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

84,85% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
84.85%
Styczeń 2020 - ⇅

Roboty mostowe


Obiekty w ciągu inwestycji:

· PZŚ-2
- prace wykończeniowe - trwają prace (92%)
- zasypki przyczółków – trwają prace (99%)
- bariery ochronne - rozpoczęto prace (80%)

Obiekty poprzeczne:

· PP-1
- prace wykończeniowe – kontynuowano prace (70%)
- balustrady – wykonano (95%)

· PZM-1
- prace wykończeniowe – trwają prace (97%)
- balustrady - wykonano (90%)

· PZM-2
- prace wykończeniowe – w trakcie prac (80%)
- balustrady - wykonano (90%)

· PP-7
- prace wykończeniowe – rozpoczęto prace (65%)
- balustrady - wykonano (90%)

· WD-01
- prace wykończeniowe - w trakcie prac (93%)
- płyta przejściowa - wykonano - (95%)
- zasypki przyczółków - trwają zasypki przyczółka w osi 1 (99%)
- kapy chodnikowe - wykonano (90%)
- deski gzymsowe - trwają prace (95%)
- krawężnik kamienny - wykonano (95%)
- bariery ochronne - wykonano montaż (90%)
- balustrady - wykonano montaż (90%)

· WD-04
- prace wykończeniowe - wykonano prace wykończeniowe (95%)

· WD-03
- prace wykończeniowe - w trakcie prac (80%)
- zasypki przyczółków – trwają zasypki przyczółka w osi 1 i 5 (99%)
- kapy chodnikowe - wykonano prace (95%)
- warstwa ścieralna SMA - w trakcie prac (50%)
- bariery ochronne - wykonano (100%)
- balustrady - wykonano montaż (100%)

· KŁADKA
- podpory – wykonano fundamenty (100%), korpusy podpór 1 i 7 (80%), słupy (100%)
- ustrój nośny – rozpoczęto prace (5%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· ZB-2 – (15%)
· ZB-5 – (5%)
· P1 – (20%)
· P2 – (10%)
· P5 – (10%)
· P6 – (5%)
· Odwodnienie (5%)

Branża elektryczna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· Kanał technologiczny - wykonanie przepustów 16%
· Oświetlenie - ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów 50%
· Zasilanie urządzeń - ułożenie trasy kablowej, wykonanie przepustów 80%

Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅