Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
97.93%


Zaawansowanie robót

Postęp:
90.68%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

94,77% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
94.77%
Lipiec 2020 - ⇅

Roboty drogowe

W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie warstwy humusu:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 0,00 m2 (narastająco 360 231,00 m2, tj. 100%)
- Drogi poprzeczne – 0,00 m2 (narastająco 57 000,00 m2, tj. 87%)

· Wymiana gruntów:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 0,00 m3 (narastająco 22 800 m3, tj. 92,80%)
- Drogi poprzeczne – 0,00 m3 (narastająco 6 250 m3, tj. 30,90%)

· Nasypy:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 0,00 m3 (narastająco 645 600,00 m3, tj. 100%)
- Drogi poprzeczne – 0,00 m3 (narastająco 55 548,00 m3, tj. 100%)

· Wykopy:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 0,00 m3 (narastająco 15 300,00 m3, tj. 73,46%)
- Drogi poprzeczne – 0,00 m3 (narastająco 37 679,00 m3, tj. 61,66%)

· Podbudowa pomocnicza:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 0,00 m2 (narastająco 201 700,00 m2, tj. 100%)

· Warstwa podbudowy z mieszanki związanej C8/10:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 0,00 m2 (narastająco 140 988,00 m2, tj. 100%)

· Podbudowy i nawierzchnie:
- DK2 – 0,00 m2 (narastająco 120 889 m2, tj. 100%)
- Drogi poprzeczne – 0,00 m2 (narastająco 253 574,00 m2, tj. 100%)

· Podbudowa zasadnicza z kruszywa:
- Trasa główna wraz z węzłem – 0,00 m2 (narastająco 34 167,00 m2, tj. 100%)

· Podbudowa bitumiczna:
- Trasa główna wraz z węzłem – 0,00 m2 (narastająco 28 006,00 m2, tj. 100%)

· Warstwa wiążąca:
- Trasa główna wraz z węzłem – 0,00 m2 (narastająco 24 179,00 m2, tj. 100%)

· Nawierzchnia z betonu cementowego:
- Trasa główna – 0,00 m2 (narastająco 128 510,00 m2, tj. 100%)

· Nawierzchnia z SMA:
- Węzeł – 0,00 m2 (narastająco 66 620,00 m2, tj. 99%)


Roboty mostowe


Obiekty w ciągu inwestycji:

· PZŚ-2
- prace wykończeniowe - trwają prace (99%)
- zasypki przyczółków – trwają prace (99%)
- bariery ochronne - zakończono prace (100%)

· PP-1
- prace wykończeniowe – trwają prace (99%)

· PZM-1
- prace wykończeniowe – trwają prace (99%)

· PZM-2
- prace wykończeniowe – nie kontynuowano prac (95%)

· PP-7
- prace wykończeniowe – trwają prace (95%)

· WD-01
- prace wykończeniowe - zakończono prac (100%)

· WD-04
- prace wykończeniowe - zakończono prac (100%)

· WD-03
- prace wykończeniowe - zakończono prac (100%)

· KŁADKA
- prace wykończeniowe - trwają prace (80%)
- zasypki przyczółków – trwają prace (96%)
- balustrady – w trakcie prac (97%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· G-01 – przełączenia sieci gazowej (95%)
· G-02 – przełączenia sieci gazowej (95%)
· W-01 – (95%)
· W-02 – (95%)
· W-03 – (95%)
· W-04A - (95%)
· W-05 - (95%)
· ZB-1 – (100%)
· ZB-2 – (100%)
· ZB-3 – (100%)
· ZB-4 – (100%)
· ZB-5 – (99%)
· ZB-6 – (100%)
· ZB-6A – (99%)
· ZB-7 – (100%)
· P1 – (100%)
· P2 – (95%)
· P3 – (100%)
· P4 – (100%)
· P5 – (100%)
· P6 – (100%)
· P6A – (100%)
· P7 – (100%)
· Odwodnienie (95%)

Branża elektryczna:

Prowadzono prace przy:
· Kanał technologiczny - układanie rurociągów, wstawianie studni teletechnicznych 90%
· Oświetlenie - ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów, montaż słupów i opraw 90%
· Sygnalizacja świetlna - wstawianie i regulacja studni teletechnicznych, wstawianie słupów 80%

Czerwiec - Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅