Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
94,25%


Zaawansowanie robót

Postęp:
18,61%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

35,89% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
25,89%
Październik 2018 - ⇅

LOKALIZACJA RODZAJ ROBOT
489+325-489+550 Wykop rowów
489+325-489+700 Wykonanie warstwy nasypu
489+700-489+900 Ulepszenie warstwy nasypu
489+700-490+200 Wykonanie warstwy nasypu
489+900-490+000 Ulepszenie warstwy nasypu
491+000-491+100 Wykonanie warstwy nasypu
491+000-491+200 Ulepszenie warstwy nasypu
491+000-491+200 Wykop rowów, str. P
491+275-491+600 Wykonanie warstwy nasypu
491+275-491+400 Ulepszenie warstwy nasypu
491+400-491+600 Wykonanie warstwy nasypu
491+400-491+600 Ulepszenie warstwy nasypu
491+520-491+650 Wykonanie warstwy nasypu
492+000-492+160 Wykonanie warstwy nasypu
492+355-492+440 Wykonanie warstwy nasypu
492+355-492+440 Ulepszenie warstwy nasypu
492+520-492+650 Wykonanie warstwy nasypu
493+000-493+100 Wykonanie warstwy nasypu
493+300-493+475 Wykonanie warstwy nasypu
493+950-494+150 Wykonanie warstwy nasypu
493+950-494+100 Odhumusowanie
494+230-494+500 Ulepszenie warstwy nasypu
494+250-494+700 Wykonanie warstwy nasypu
494+550-494+900 Ulepszenie warstwy nasypu
494+750-494+850 Wykonanie warstwy nasypu
DG220436W; 0+050-0+200 Przygotowanie podłoża
DP2701W; 0+050-0+200 Odhumusowanie
DP2701W; 0+350-0+460 Ulepszenie warstwy nasypu
DP2701W; 0+350-0+460 Wykonanie warstwy nasypu
Droga D4; 0+000-0+250 Wykop rowów
Droga D6; 0+000-0+340 Odhumusowanie
Droga DK2; 0+400-1+220 Wykonanie warstwy nasypu
Droga DK2; 0+800-1+220 Ulepszenie warstwy nasypu
Droga DK2; 0+800-1+650 Wykonanie warstwy nasypu
Droga DK2; 1+100-1+220 Wykop rowu, str. P
Łącznica L01P; 0+100-0+600 Przygotowanie podłoża
Łącznica L01P; 0+200-0+500 Wykonanie warstwy nasypu
Łącznica L02P; 0+280-0+341 Wykonanie warstwy nasypu
Łącznica L03L; 0+300-0+600 Wykop rowu
Łącznica L03L; 0+516-0+600 Wykonanie warstwy nasypu
Łącznica L04L; 0+000-0+160 Wykonanie warstwy nasypu
Łącznica L06P; 0+056-0+170 Wykonanie warstwy nasypu
Łącznica L08L; 0+000-0+180 Wykop rowu

W zakresie robót branżowych wykonywano:

- Przebudowę sieci elektroenergetycznych:
 • Linia 110 kV: ustawianie fundamentów słupów,
 • Kolizja EnN-1: Przebudowa sieci - wykop trasy wraz z ułożeniem rury,
 • Kolizja EnN-2: Przebudowa sieci - ułożenie rury Ø160,
 • Kolizja EnN-3: Rozpoczęcie demontażu linii.
- Przebudowę sieci teletechnicznych:
 • Kolizja T2-OPL: Ułożenie kabla miedzianego.

W zakresie robót mostowych wykonywano:

PP-1:
 • Przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację
 • Izolacja gruba płyty zespalającej
PP-7:
 • Uszczelnienie styków prefabrykatów
 • Zasypka przepustu
 • Izolacja cienka
PZM-1:
 • Beton podkładowy pod skrzydełka
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów skrzydełek
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydełek
 • Izolacja gruba płyty zespalającej
PZM-2:
 • Uszczelnienie styków prefabrykatów
 • Izolacja cienka
PZŚ-2:
 • Betonowanie skrzydełek
 • Izolacja cienka korpusów, oś 1 i 2
 • Zasypka podpory, oś 1 i 2
WD-01:
 • Wykop pod fundamenty, oś 1
 • Beton wyrównawczy oś 1
 • Zbrojenie i betonowanie fundamentów, oś 1
 • Zbrojenie i betonowanie fundamentów, oś 2
 • Montaż zbrojenia słupów, oś 2 i 3
 • Izolacja cienka fundamentów, oś 2, 3, 4, 5
 • Zasypka fundamentów, oś 4 i 5
 • Zbrojenie, betonowanie i zasypka fundamentów, oś 5
 • Deskowanie i zbrojenie korpusu, oś 5
WD-04:
 • Zbrojenie i betonowanie korpusu, oś 1
 • Montaż zbrojenia słupów, oś 2, 3 i 4
 • Zasypka fundamentów, oś 1, 2, 3, 4 i 5
 • Zbrojenie i betonowanie fundamentu, oś 5
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅