Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
97.93%


Zaawansowanie robót

Postęp:
84.47%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

91,44% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
91.44%
Kwiecień 2020 - ⇅

Roboty drogowe

· Nasypy:
- Drogi poprzeczne – 1644,00 m3 (narastająco 53 576,00 m3, tj. 100%)

· Wykopy:
- Drogi poprzeczne – 1 100,00 m3 (narastająco 35 942,00 m3, tj. 58,82%)

· Podbudowy i nawierzchnie:
- DK2 – 20 000,00 m2 (narastająco 120 889 m2, tj. 89,88%)
- Drogi poprzeczne – 71 397,00 m2 (narastająco 247 494,00 m2, tj. 84,89%)

· Nawierzchnia z betonu cementowego:
- Trasa główna – 10 000,00 m2 (narastająco 125 300,00 m2, tj. 97,85%)


Roboty mostowe


Obiekty w ciągu inwestycji:

· PZŚ-2
- prace wykończeniowe - trwają prace (92%)
- zasypki przyczółków – trwają prace (99%)
- kapy chodnikowe - wykonano nawierzchnie z żywicy epoksydowej (100%)
- bariery ochronne - rozpoczęto prace (80%)

· PP-1
- prace wykończeniowe – trwają prace (97%)

· PZM-1
- prace wykończeniowe – trwają prace (97%)

· PZM-2
- prace wykończeniowe – nie kontynuowano prac (80%)

· PP-7
- prace wykończeniowe – trwają prace (80%)

· WD-01
- prace wykończeniowe - w trakcie prac (94%)
- zasypki przyczółków - zakończono (100%)
- kapy chodnikowe - wykonano nawierzchnię z żywicy epoksydowej (100%)
- deski gzymsowe - zakończono (100%)
- krawężnik kamienny - zakończono (100%)

· WD-04
- prace wykończeniowe - trwają prace (94%)

· WD-03
- kapy chodnikowe – wykonano nawierzchnię z żywicy epoksydowej (100%)
- asfalt lany – wykonano przeciwspadek (100%)
- warstwa ścieralna SMA – wykonano (100%)

· KŁADKA
- podpory – trwają prace (98%)
- ustrój nośny – trwają prace (95%)
- zasypki przyczółków – trwają prace (20%)
- deski gzymsowe – trwają prace (95%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· ZB-1 – (5%)
· ZB-2 – (5%)
· ZB-5 – (45%)
· ZB-6A – (40%)
· Odwodnienie (2%)

Branża elektryczna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· Kanał technologiczny - układanie rurociągów, wstawianie studni teletechnicznych 40%
· Oświetlenie - ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów, montaż słupów i opraw 65%
· Sygnalizacja świetlna - wykonanie kanalizacji teletechnicznej, wstawianie i regulacja studni teletechnicznych, wstawianie słupów 50%

Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅