Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
98.14%


Zaawansowanie robót

Postęp:
53.10%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

64,79% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
64.79%
Sierpień 2019 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie warstwy humusu:
- Drogi poprzeczne – 14 826,00 m2 (narastająco 55 626,00 m2, tj. 84,90%)

· Nasypy:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 32 536,00 m3 (narastająco 638 653,00 m3, tj. 94,50%)
- Drogi poprzeczne – 2 280,00  m3 (narastająco 33 239,00 m3, tj. 66,80%)

· Podbudowa pomocnicza:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 38 356,00 m2 (narastająco 195 082,00 m2, tj. 94,30%)

· Podbudowy i nawierzchnie:
- DK2 – 7 728,00 m2 (narastająco 15 456 m2, tj. 11,50%)

· Podbudowa bitumiczna:
- DK2 – 5 466,00 m2 (narastająco 8 960,00 m2, tj. 23,90%)

· Nawierzchnia z betonu cementowego:
- Trasa główna – 16 005,00 m2 (narastająco 16 005,00 m2, tj. 12,50%)


Roboty mostowe


Obiekty w ciągu inwestycji:

· PZŚ-2
- zasypki przyczółków – trwają prace (95%)
- kapy chodnikowe - trwają prace zbrojarskie (90%)
- deski gzymsowe - trwają prace (90%)
- krawężnik kamienny - trwają prace (90%)

Obiekty poprzeczne:

· PP-1
- prace wykończeniowe – rozpoczęcie prac (5%)
- zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (98%)

· PZM-1
- prace wykończeniowe – rozpoczęcie prac (5%)
- zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (98%)

· PZM-2
- zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (95%)

· PP-7
- zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (98%)

· WD-01
- zasypki przyczółków - trwają zasypki przyczółka w osi 1 i 5 (75%)
- kapy chodnikowe - Wykonano zbrojenie (100%)
- deski gzymsowe - trwają prace (90%)
- krawężnik kamienny - Wykonano (90%)

· WD-04
- ustrój nośny – montaż dylatacji w osi 1 i 5 JL oraz w osi 5 JP (75%)
- prace wykończeniowe - wykonano izolacje z papy JL (100%)
- płyta przejściowa - wykonano płyty przejściowe w osi 1 i 5 (100%)
- zasypki przyczółków – trwają zasypki przyczółków w osi 1 i 5 (95%)
- kapy chodnikowe - betonowanie kap chodnikowych JP i zewnętrznej JL (90%)
- deski gzymsowe - wykonano (70%)
- krawężnik kamienny -  prace rozpoczęte (90%)

· WD-03
- zasypki przyczółków – trwają zasypki przyczółka w osi 1 i 5 (75%)
- kapy chodnikowe - wykonano zbrojenie (90%)
- deski gzymsowe - wykonano montaż (90%)
- krawężnik kamienny - wykonano montaż (90%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· ZB-3 – (5%)
· ZB-6 – (70%)
· P6 – (50%)

Branża elektryczna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· EnN-9 – ustawienie słupów, przełączenie kolizji 100%,
· WN Kozienice - Miłosna 400kV km 491+300 (kolizja z PZM-2 i A2) – zawieszenie przewodów AFL i OPGW 100%,
· Kanał technologiczny – wykonanie przepustów 2,5%
· Oświetlenie – ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów 3%

Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅