Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
97.93%


Zaawansowanie robót

Postęp:
56.01%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

70,89% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
70.89%
Październik 2019 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie warstwy humusu:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 12 841,00 m2 (narastająco 355 531,00 m2, tj. 99,18 %)

· Nasypy:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 1 000,00 m3 (narastająco 641 000,00 m3, tj. 94,85 %)
- Drogi poprzeczne – 5 557,00 m3 (narastająco 44 457,00 m3, tj. 89,37 %)

· Wykopy:
- Drogi poprzeczne – 5 267,00 m3 (narastająco 27 267,00 m3, tj. 44,62%)

· Warstwa podbudowy z mieszanki związanej C8/10:
- Trasa główna wraz z węzłem – 34 707,00 m2 (narastająco 137 933,00 m2, tj. 96,08%)

· Podbudowy i nawierzchnie:
- DK2 – 27 764,00 m2 (narastająco 93 264 m2, tj. 69,34%)
- Drogi poprzeczne – 19 464 m2 (narastająco 19 464 m2, tj. 11,50 %)

· Podbudowa zasadnicza z kruszywa:
- Trasa główna wraz z węzłem – 11 502,00 m2 (narastająco 30 202,00 m2, tj. 87,00%)

· Podbudowa bitumiczna:
- Trasa główna wraz z węzłem – 11 006,00 m2 (narastająco 28 006,00 m2, tj. 74,79%)

· Warstwa wiążąca:
- Trasa główna wraz z węzłem – 7 329,00 m2 (narastająco 23 829,00 m2, tj. 99%)

· Nawierzchnia z betonu cementowego:
- Trasa główna – 54 295,00 m2 (narastająco 70 300,00 m2, tj. 54,90%)


Roboty mostowe


Obiekty w ciągu inwestycji:

· PZŚ-2
- ustrój nośny – wykonano dylatacje (100%)
- prace wykończeniowe - nie rozpoczęto (70%)
- zasypki przyczółków – trwają prace (99%)
- asfalt lany - rozpoczęto prace (100%)

Obiekty poprzeczne:

· PP-1
- prace wykończeniowe – rozpoczęcie prac (10%)
- zasypki przyczółków / przepustu – wykonano (100%)

· PZM-1
- prace wykończeniowe – trwają prace (92%)
- zasypki przyczółków / przepustu – wykonano (100%)

· PZM-2
- zasypki przyczółków / przepustu – wykonano (100%)

· PP-7
- prace wykończeniowe – rozpoczęto prace (10%)
- zasypki przyczółków / przepustu – wykonano (100%)

· WD-01
- prace wykończeniowe - w trakcie prac (60%)
- płyta przejściowa - rozpoczęto - (50%)
- zasypki przyczółków - trwają zasypki przyczółka w osi 1 i 5 (95%)
- kapy chodnikowe - wykonano (80%)
- deski gzymsowe - trwają prace (90%)
- krawężnik kamienny - wykonano (90%)
- balustrady - wykonano montaż (90%)

· WD-04
- prace wykończeniowe - wykonano prace wykończeniowe (90%)
- zasypki przyczółków – trwają zasypki przyczółków w osi 1 i 5 (98%)
- warstwa ścieralna SMA - wykonano (100%)
- bariery ochronne - wykonano montaż (100%)
- balustrady - wykonano montaż (100%)

· WD-03
- płyta przejściowa - wykonano prace (100%)
- zasypki przyczółków – trwają zasypki przyczółka w osi 1 i 5 (95%)
- kapy chodnikowe - wykonano prace (90%)
- deski gzymsowe - wykonano prace (100%)
- krawężnik kamienny - wykonano prace (100%)
- asfalt lany - rozpoczęto prace (50%)
- bariery ochronne - rozpoczęto prace (10%)
- balustrady - wykonano montaż (90%)

· KŁADKA
- podpory - wykonanie DSM (90%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· ZB-1 – (10%)
· ZB-2 – (10%)
· ZB-3 – (80%)
· ZB-4 – (80%)
· ZB-6 – (80%)
· ZB-6A – (10%)
· ZB-7 – (80%)
· P4 – (70%)
· P6 – (70%)
· P7 – (80%)

Branża elektryczna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· Kanał technologiczny - wykonanie przepustów 4%
· Oświetlenie - ułożenie trasy kablowej, ustawienie fundamentów 35%

Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅