Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
98.14%


Zaawansowanie robót

Postęp:
43.12%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

55,82% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
55.82%
Czerwiec 2019 - ⇅

Roboty drogowe


W okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonywał:

· Zdjęcie warstwy humusu:
- Trasa Główna wraz z węzłem - 1 759,00 m2 (narastająco 342 690,00 m2 - tj. 95,60%)

· Nasypy:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 63 888,00 m3 (narastająco 545 779,00 m3 - tj. 80,70%)
- Drogi poprzeczne - 6 454,00 m3 (narastająco 26 308,00 m3 - tj. 52,80%)

· Podbudowa pomocnicza:
- Trasa Główna wraz z węzłem – 77 286,00 m2 (narastająco 104 994,00 m2 - tj. 63,10%)

· Warstwa podbudowy z mieszanki związanej C8/10:
- Trasa Główna wraz z węzłem - 40 640,00 m2 (narastająco 45 476,00 m2 - tj. 31,70%)


Roboty mostowe


Obiekty w ciągu inwestycji:

· PZŚ-2
- płyta przejściowa – zabetonowano płyty przejściowe po obu stronach obiektu (100%)
- zasypki przyczółków – trwają prace (90%)
- kapy chodnikowe - Izolacja z papy (20%)

Obiekty poprzeczne:

· PP-1
- zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (95%)

· PZM-1
- zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (95%)

· PZM-2
- zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (90%)

· PP-7
- zasypki przyczółków / przepustu – trwają prace (95%)

· WD-01
- zasypki przyczółków - trwają zasypki przyczółka w osi 1 i 5 (40%)
- kapy chodnikowe - Wykonano izolacje z papy (100%)
- krawężnik kamienny - Wykonano (90%)

· WD-04
- ustrój nośny - wykonano zbrojenie i deskowanie jezdnia prawa (100%)
- zasypki przyczółków – trwają zasypki przyczółków w osi 1 i 5 (85%)

· WD-03
- ustrój nośny – zabetonowano poprzecznice II etap wraz z ustrojem (100%)
- zasypki przyczółków – trwają zasypki przyczółka w osi 1 i 5 (50%)


Roboty branżowe

Branża sanitarna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· G-01 – przełączenia sieci gazowej (90%)
· G-02 – przełączenia sieci gazowej (90%)
· W-01 – (90%)
· W-02 - (95%)
· W-03 - (95%)
· W-04A - (90%)
· W-05 - (80%)

Branża elektryczna:

Prowadzono prace przy kolizjach:
· EnN 3 – przełączenie kolizji 100%,
· WN Kozienice - Miłosna 400kV km 491+300 (kolizja z PZM-2 i A2) – ustawianie fundamentów 10%,
· Zasilanie i oświetlenie – wykonanie przepustów 0,5%

Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅
Luty 2018 - ⇅
Styczeń 2018 - ⇅
Grudzień 2017 - ⇅