Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Podwykonawcy


Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Wartość umowy
[brutto]
Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Konsorcjum Arcadis sp. z o. o.
oraz LH Engineering sp. z o. o.
4004141,83 Umowa o wykonanie prac projektowych Podwykonawca - Usługodawca
2 TRANSTOM Tomasz Kęska 1681766 Wycinka i karczowanie Podwykonawca
3 ARCHEOKOPTER Pracownia Archeologii terenowej
- Katarzyna Kmicik
19114,20 Nadzór archeologiczny Podwykonawca - Usługodawca
4 V2B Poland Maciej Krajewski 79015,20 Inwentaryzacja Podwykonawca - Usługodawca
5 OPGK Sp. z o.o. 1218930,05 Obsługa geodezyjna Podwykonawca
6 ENVICOS Joanna Maślach 119279,25 Nadzór przyrodniczy Podwykonawca - Usługodawca
7 Adam Stożek Services,
obecna nazwa: INVICTUS Adam Stożek
134316,00 Usługi saperskie Podwykonawca - Usługodawca
8 Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. Z o.o. 873054,00 Laboratorium Podwykonawca - Usługodawca
9 P.H.U. Jawal Sp. J. Waligórka Jan i Elżbieta 2023350,00 Dostawa Cement CEM II Podwykonawca - Dostawca
10 Transport Samochodowy Karol Wójcik 162360,00 Zamiatarka Podwykonawca - Usługodawca
11 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. 275950,50 Organizacja ruchu Podwykonawca - Usługodawca
12 Car-Matex Sp. z o.o. 788930,34 Transport Podwykonawca - Usługodawca
13 INS-ELEKTRO Olszanowski i Wspólnicy
Sp. komandytowa
264450,00 Przebudowa kolizji energetycznych Podwykonawca
14 SIBET S.A. 371956,92 Dostawa prefabrykatu PP-7 Podwykonawca - Dostawca
15 Krzysztof Słowik Usługi Remontowo Budowlane 825167,03 Przepusty Podwykonawca
16 Kopalnia Wapienia "MORAWICA" S.A. 4610655,00 Kruszywo łamane 0/31,5 Podwykonawca - Dostawca
17 FABET S.A. 645159,60 Dostawa prefabrykatów PP-1, PZM-1, PZM-2 Podwykonawca - Dostawca
18 Alina Baran Wydobywanie żwiru i piasku 221400,00 Piasek kopalniany Podwykonawca - Dostawca
19 Kopalnia Góry Łukasz Baran 135300,00 Piasek kopalniany Podwykonawca - Dostawca
20 Ryszard Baran TRANS-KOP 381300,00 Piasek kopalniany Podwykonawca - Dostawca
21 KOPALNIA PIASKU Tomasz Baran 135300,00 Piasek kopalniany Podwykonawca - Dostawca
22 Zakład Produkcyjno Usługowy Energetyki ENMOC Sp. z o.o. 1640820,00 Przebudowa kolizji nN Podwykonawca
23 AQUA-SOIL Mariusz Wnuk 16088,4/mc Technolog kontraktu Podwykonawca - Usługodawca
24 Eugeniusz Zalewski Zakład Instalacyjno-Budowlany 67650,00 Przebudowa kolizji gazowych Podwykonawca
25 Eugeniusz Zalewski Zakład Instalacyjno-Budowlany 694950,00 Przebudowa kolizji wodociągowych Podwykonawca