Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Podwykonawcy


Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Wartość umowy
[brutto]
Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Konsorcjum Arcadis sp. z o. o.
oraz LH Engineering sp. z o. o.
4 004 141,83 Umowa o wykonanie prac projektowych Usługodawca
2 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno
- Kartograficzne Sp. Z o.o.
1 218 930,05 Obsługa geodezyjna Podwykonawca
3 V2B Poland Maciej Krajewski 79 015,20 Inwentaryzacja dróg i budynków Usługodawca
4 Joanna Maślach ENVICOS 119 279,25 Nadzór przyrodniczy Usługodawca
5 Adam Stożek Services 134 316,00 Nadzór saperski Usługodawca
6 Archekopter Pracownia Archeologi Terenowej 18 974,20 Nadzór archeologiczny Usługodawca
7 TRANSTOM Tomasz Kęska 1 681 766,16 Wycinka, karczowanie, rozbiórka Podwykonawca