Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Podwykonawcy


Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Wartość umowy
[brutto]
Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Konsorcjum Arcadis sp. z o. o.
oraz LH Engineering sp. z o. o.
4 004 141,83 Prace projektowe Podwykonawca - Usługodawca
2 Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno - Kartograficzne Sp. Z o.o.
1 218 930,05 Obsługa geodezyjna Podwykonawca
3 V2B Poland Maciej Krajewski 79 015,20 Inwentaryzacja dróg i budynków Podwykonawca - Usługodawca
4 Joanna Maślach ENVICOS 119 279,25 Nadzór przyrodniczy Podwykonawca - Usługodawca
5 Adam Stożek Services,
obecna nazwa: INVICTUS Adam Stożek
134 316,00 Nadzór saperski Podwykonawca - Usługodawca
6 Archekopter Pracownia Archeologi Terenowej 18 974,20 Nadzór archeologiczny Podwykonawca - Usługodawca
7 TRANSTOM Tomasz Kęska 1 681 766,16 Wycinka, karczowanie, rozbiórka Podwykonawca robót budowlanych
8 Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. Z o.o. 873 054,00 Laboratorium Podwykonawca - Usługodawca
9 P.H.U. Jawal Sp. J. Waligórka Jan i Elżbieta 2 023 350,00 Dostawa materiału Podwykonawca - Dostawca
10 Transport Samochodowy Karol Wójcik 162 360,00 Usługi sprzętowe Podwykonawca - Usługodawca
11 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. 450 518,23 Sporządzenie oraz realizacja projektów TOR Podwykonawca - Usługodawca
12 Car-Matex Sp. z o.o. 788 930,34 Transport samochodowy Podwykonawca - Usługodawca